Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement
FM nr. 10/2017

Hoe lees je de Poëtica?

Met deze knop kunt u, als u lid bent, artikelen toevoegen aan een leeslijst op uw persoonlijke pagina. Klik hier voor uw abonnement op maat.

Florine Keus

De eerste zin uit het zesde hoofdstuk van Aristoteles’ Poëtica is één van de meest omstreden passages uit de Griekse literatuur. Wat leert deze tekst ons over de harmonie tussen emotie en rede?

'De tragedie is dan de uitbeelding van een serieuze en afgeronde handeling van enige omvang, in op smaak gebrachte taal, waarvan de verschillende ingrediënten gebruikt worden in specifieke onderdelen van het stuk, met handelende personages zonder tussenkomst van een verteller, waarbij door medelijden en vrees een verlichting van dergelijke emoties wordt bewerkstelligd.'

Deze zin heeft zoveel stof doen opwaaien door het mysterieuze begrip katharsis. In de Poëtica gebruikte Aristoteles meerdere termen die hij niet uitlegde. De concepten uit het boek zijn in deze tijd nog steeds relevant. Ze worden nog altijd toegepast in romans, films, theater en opera. In de eerste zin van zijn werk schrijft Aristoteles dat hij het gaat hebben over poiêtikê. Op het eerste gezicht is dit misschien makkelijk te vertalen als ‘poëzie’. Maar de oude Grieken verstonden iets heel anders onder poëzie dan wij. Bij hen stond het begrip mimêsis centraal. Poiêtikê ging over het uitbeelden van handelingen in taal, al dan niet met ritme en melodie. Heldendichten, tragedies, komedies en zelfs narratieve koorliederen vielen onder poëzie. Daarom vertalen De Jonge en Gerbrandy poiêtikê als ‘dichtkunst’. Deze term is gekozen om de meerduidigheid: dichtkunst is zowel het dichten zelf als het resultaat ervan.

Verder lezen?Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.