Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement
27-02-2015

​‘Ik ben trots op de protesterende studenten’

Met deze knop kunt u, als u lid bent, artikelen toevoegen aan een leeslijst op uw persoonlijke pagina. Klik hier voor uw abonnement op maat.

Ton Koekkoek

Middenin het bezette Maagdenhuis treft politiek filosoof Robin Celikates de laatste voorbereidingen. Over een paar minuten leidt hij een discussie over Martin Luther Kings idee van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Celikates is trots op de studenten die protesteren voor een democratisering van de Universiteit. Niet alleen hebben ze het aangedurfd om drastische maatregelen te nemen, maar ook hebben ze zich te allen tijde correct gedragen. ‘Het protest was confronterend, maar niet destructief. Dat is de juiste balans voor een effectieve vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.’

In hoeverre bent u het eens met de uitgangspunten van de Nieuwe Universiteit?
‘Ik ben het eens met een groot deel van de diagnose. De punten die ze naar voren brengen worden zowel onder studenten als onder medewerkers breed gedeeld. Het is een goede ontwikkeling dat we nu op een collectieve manier uiting geven aan onze onvrede, in plaats van onze onvrede alleen maar onderling te delen. Dat de eisen zo extreem zijn is op het eerste oog misschien onbegrijpelijk, maar het heeft juist ruimte gecreëerd voor discussie. Waren de eisen minder extreem geweest, dan was de kloof die is ontstaan tussen de ideeën waar de universiteit op gebaseerd is en de huidige realiteit veel minder zichtbaar geworden. Het heeft duidelijk gemaakt dat wij de huidige realiteit van de universiteit veel te gemakkelijker geaccepteerd hebben. De vraag is echter wel: wat betekent dat nou, een democratisering van de universiteit? Het is belangrijk dat daar nog goed over nagedacht wordt.’

Hoe denkt u over de economisering van de Universiteit?
‘Natuurlijk is het belangrijk om in termen van efficiëntie te denken. Als er vakken zijn die jaar in jaar uit maar door 4 of 5 mensen gevolgd worden moet je je als universiteit afvragen of je geen andere vakken aan moet gaan bieden. Maar de economisering en het rendementsdenken worden steeds radicaler en een-dimensionaler en dat is problematisch. Voor mij als onderzoeker geldt bijvoorbeeld dat ik met een steeds nauwer begrip van wetenschap wordt geconfronteerd. Als onderzoek niet bijdraagt aan de groei van het BNP dan is het niet relevant, het is immers niet rendabel. Maar hoe kan je de toevoeging van filosofisch onderzoek ooit uitdrukken in termen van een BNP? Dat is belachelijk. Een zelfde soort ontwikkeling zien we in het nieuwste plan voor het vakkenaanbod aan de Universiteit. Het idee is dat mastervakken die minder dan 20 leerlingen hebben geschrapt moeten worden, die zouden dan immers niet meer rendabel zijn, maar dan raak je zo veel kwijt. Dat moeten we niet willen.’

Wat hebben de demonstraties tot nu toe opgeleverd en wat denkt u dat ze nog gaan opleveren?
‘De demonstraties hebben tot nu toe al op meerdere manieren iets opgeleverd. De CvB en de burgemeester zijn langs geweest omdat ze geen andere keuze hadden. Er is zoveel druk ontstaan dat ze niet langer kunnen zeggen ‘het is zo’n klein groepje, die kunnen we wel negeren’. Er moet gereageerd worden, en dat is een van de doelen van protest: er wordt te lang genegeerd dat er een probleem is terwijl er behoefte is aan een serieuze discussie. Dan moet je protesteren op een manier die geen alternatieven laat, zodat er in discussie moet worden gegaan en je ook echt toezeggingen krijgt.
Er zijn nu al twee belangrijke toezeggingen gedaan. Ten eerste komt er een student-lid in de CvB, en mogelijk komt er ook een docent-lid in de CvB, maar dat is op dit moment nog niet zeker. Daarnaast is er geld toegezegd om de hervormingen in de Geesteswetenschappen te ondersteunen. Dat is een goed begin.’

Wat vindt u van de manier waarop het protest is gegaan?
‘Als je wilt dat een protest vruchten afwerpt is het soms nodig om drastische maatregelen te nemen, maar het is belangrijk dat je vreedzaam blijft protesteren. De bezetting van het Bungehuis afgelopen weken en het Maagdenhuis nu zijn misschien niet legaal, maar ze zijn wel te allen tijde vreedzaam verlopen. Dat is van belang om je publiek te blijven bereiken en de mogelijkheid van het gesprek open te houden, en dat is de enige manier om verder te komen. Maar je moet het wel durven, ik ben trots op de studenten dat ze het aangedurfd hebben.’

Lees meer over de verontrustende gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen in het interview met Martha Nussbaum: 'Het onderwijs verkeert in diepe crisis' (€).

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.