Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement
WP nr. 2/2008

Over symbolen en symbolisch denken: inleiding

Met deze knop kunt u, als u lid bent, artikelen toevoegen aan een leeslijst op uw persoonlijke pagina. Klik hier voor uw abonnement op maat.

Koo van der Wal

Symbolen spelen in de geschiedenis van de mensheid een belangrijke rol. Op aanschouwelijke wijze, in de vorm van beelden en voorstellingen, geven zij gestalte aan zaken die niet direct voorgesteld kunnen worden, maar die niettemin als heel reëel ervaren worden. Zo staat boven de ingang van het oude hoofdgebouw van de Utrechtse universiteit de zinspreuk ‘Sol iustitiae illustra nos’, Zon der gerechtigheid, verlicht ons. De gerechtigheid, die hier klaarblijkelijk in nauw verband gebracht wordt met de waarheid, is als abstracte idee niet rechtstreeks voorstelbaar. Maar zij wordt hier veraanschouwelijkt door het beeld van de zon die licht werpt op de dingen en ons zo in staat stelt te onderscheiden tussen waarheid en onwaarheid, gerechtigheid en ongerechtigheid. De zon is trouwens in welhaast alle culturen en denkwerelden een krachtig symbool. Dat is niet vreemd, omdat zij als bron van licht, warmte en levenskracht ons bestaan pas mogelijk maakt en wij dus volstrekt van haar afhankelijk zijn. In veel godsdiensten wordt zij direct met het goddelijke (God of oppergod) geassocieerd, is zij de zichtbare vorm van zijn presentie en macht. Ook in de wijsbegeerte (men denke bijvoorbeeld aan Plato’s grotmythe) en in de dichtkunst (bij Dante, Goethe, Gezelle en vele anderen) speelt de zon een steeds terugkerende rol.

Verder lezen?Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.