Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

Griekse tragedies en morele vraagstukken

De Griekse tragedies worden na vijfentwintighonderd jaar nog steeds opgevoerd. In deze oerteksten van onze westerse beschaving komen vraagstukken aan bod die nog steeds actueel zijn.

De Griekse tragedies worden na vijfentwintighonderd jaar nog steeds opgevoerd. In deze oerteksten van onze westerse beschaving komen vraagstukken aan bod die nog steeds actueel zijn. De tragedies laten ons zien dat geen enkele morele waarde universeel is, dat democratie nooit vanzelfsprekend is en dat we het publieke debat moeten aangaan over vragen zoals wat is rechtvaardigheid? En wat is deugdzaamheid?

Inhoud
Het Griekse drama kwam tot bloei in Athene rond de vijfde eeuw v.Chr., een periode van politieke verandering, conflict en transformatie van waardensystemen. De democratie was in opkomst en werd onder druk gezet door de oude garde van aristocraten. De Griekse tragedie diende als een spreekbuis voor de verschillende meningen van de Atheense burgers. Omdat de handeling vrijwel altijd was gesitueerd in een mythisch verleden, konden sociaal gevoelige kwesties gemakkelijk aan de orde worden gesteld.

De economische bloei van Athene zorgde voor veel immigratie en binnen een korte tijd ontstond er een multiculturele samenleving. Eén van de grote vragen van de Atheense burger was of individuele vrijheid de belangrijkste waarde is van een democratische samenleving. De tragedieschrijvers probeerden deze vraag van alle kanten te belichten. Op het podium kwamen individuele, gemeenschappelijke, religieuze en seculiere waarden in conflict. De verschillende standpunten werden door het koor en de personages gerepresenteerd en de toeschouwer kon zo zijn relativeringsvermogen oefenen. Deze functie van de Griekse tragedie was van groot belang voor de Atheense samenleving en kan ook op onze eigen actualiteit worden toegepast.

Opzet

  • Introductie: oorsprong, functie en sociaal-politieke context van de Griekse tragedie.De Oresteia (Aischylos): eerwraak en vergeving. Actualiteit: moet de huidige rechtstaat gehoor geven aan de maatschappelijke wens om zwaarder te straffen?
  • Agamemnon (Aischylos): besturen tussen (nood)lot en vrijheid. Actualiteit: wat betekent morele besluitvorming als je als leider voor duivelse dilemma’s staat?
  • Prometheus (Aischylos): technische vooruitgang en overmoed. Actualiteit: moeten we alles willen wat we kunnen?
  • Antigone (Sofokles): tunnelvisie en collectieve verantwoordelijkheid. Actualiteit: Hoe kunnen we in tijden van individualisatie en radicalisering sociale cohesie creëren?
  • Bacchanten (Euripides): immigratie en angst voor het onbekende. Actualiteit: waarom gaat het zo vaak mis als we omgaan met migratie en migratie gerelateerde diversiteit?

Onderwijsvorm
De hoorcolleges worden afgewisseld met korte tekstbesprekingen.

Literatuur
U ontvangt een reader met tekstfragmenten. Het wordt aangeraden de complete tragedies zelfstandig te lezen. Zie de cursusbeschrijving op de website voor meer informatie.

Docent
Dr. Moïra Müller is gepromoveerd filosofe op het thema vrijheid en noodlot in het klassieke denken. Müller doceert aan verschillende HOVO’s en geeft colleges en trainingen aan het ISVW, Comenius Leergang en adviesbureaus zoals o.a. Twynstra Gudde en Publiek Domein.

CURSUS
zondag 27 januari 2019 - zondag 24 februari 2019
13:00 tot 15:00
Nijmegen
kosten : €234

inschrijven

via het web
per e-mail
telefonisch: 024-3613083

organisatoren

HOVO Nijmegen

Meer informatie over dit evenement vindt u bij HOVO Nijmegen.

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.