Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

Cursus: Een filosofische promenade door kunst

Voor wie zich stoort aan de vaagheid en holle hoogdravendheid die zoveel moderne kunst (en de teksten erover) kenmerken, biedt deze cursus het alternatief van een heldere theorie die duidelijk maakt waar het in moderne beeldende kunst om te doen is.

Een filosofische promenade door de moderne beeldende kunst

Docent: dr. Marc de Kesel
7 colleges / di 22 oktober t/m 3 december / 13.30 – 15.15 uur / kosten € 255,-

Inhoud
Wat is modern aan de moderne beeldende kunst? Dat ze van recente datum is? Dat ze uit de (eenen)twintigste eeuw stamt? In de cursus wordt de stelling verdedigd dat de moderniteit van wat we moderne kunst noemen, alles te maken heeft met de grote cultuurcrisis van de zeventiende eeuw waaraan we de moderniteit te danken hebben. In die eeuw zijn we ons anders gaan verhouden ten aanzien van de werkelijkheid; niet langer vanuit God, maar vanuit onszelf, vanuit de vrijheid die we onszelf tegenover de werkelijkheid aanmeten. Die wending heeft heel snel onze ‘fysica’ veranderd (want newtoniaans gemaakt), maar vooraleer het impact heeft op de beeldende kunst, duurt het nog tot de negentiende eeuw.

Pas met Courbets realisme schreeuwt de beeldende kunst zich de moderniteit in. Of daar een succesverhaal op volgt, is nog maar de vraag. De diverse ‘-ismen’ die in de twintigste eeuw de moderniteit van de beeldende kunst verdedigen, vechten vooral met hun eigen crisis. Maar juist het gevecht met die eigen crisis maakt de grootheid van de moderne beeldende kunst uit. Aldus de stelling die in de cursus wordt verdedigd.

De cursus is filosofisch van toon, met dien verstande dat elke filosofische referentie voldoende wordt toegelicht.

Opzet

Wat is moderniteit? Waarom is voor Hegel de kunst ‘dood’? En waarom duurt het tot de negentiende eeuw vooraleer de beeldende kunst modern wordt?
Het realisme van Courbet en van het impressionisme.
De moderniteit in de ‘abstracte’ en de ‘creatieve’ kunst van de twintigste eeuw.
Discussieronde over de film Un chien andalou van Luis Buñuel.
De moderniteit van het surrealisme en van de conceptuele kunst.
Bataillaanse lectuur van Piero Manzoni, Socle du monde.
Over kunst, misdaad en moderniteit.
De fascinatie van de moderne kunst voor religie (onder meer over Hugo Balls wending van dadaïsme naar katholicisme en over Joseph Beuys’ romantische verrijzenisgeloof).

Onderwijsvorm
Hoorcollege.

Literatuur
Voor aanvang van het eerste college ontvangt u een reader.

Docent
Dr. Marc De Kesel is directeur interne & externe zaken van het Titus Brandsma Instituut, Radboud Universiteit, Nijmegen. Vanuit filosofisch perspectief doet hij aan onderzoek in religie- en mystiektheorie, holocaustreceptie, lacaniaanse psychoanalyse en kunst- & cultuurkritiek. Hij publiceerde recentelijk Zelfloos: over de mystieke afgrond van het moderne Ik (Utrecht: Kok, 2017) en Het Münchhausenparadigma. Waarom Freud en Lacan ertoe doen (Nijmegen: Vantilt, 2019).

CURSUS
dinsdag 22 oktober 2019 - dinsdag 3 december 2019
13:00 tot 15:00
Nijmegen
kosten : €255,-

inschrijven

via het web
per e-mail
telefonisch: (024) 361 30 83

organisatoren

HOVO Nijmegen

Meer informatie over dit evenement vindt u bij HOVO Nijmegen.

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.