Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

Vriendschap en Filosofie, deel IV

Seneca en Augustinus: vriendschap, vergankelijkheid en transcendentie. Paul van Tongeren | dinsdag 29 oktober t/m 3 december | 6 colleges

Inhoud
In deze cursus lezen we teksten van Seneca en Augustinus over de vriendschap. Beiden reflecteren op de (mogelijke of werkelijke) dood van de vriend en dus op de vergankelijkheid van de vriendschap. Daarin blijkt de – bij beiden verschillende – rol van de religie belangrijk.

Deze cursus is de (voorlopige) afsluiting van een reeks van vier, maar kan los van die eerdere gevolgd worden. Aan het eind wordt de (in de vier cursussen doorlopen) geschiedenis van het denken over vriendschap kort geresumeerd. In de eerste cursus bleek de vriendschap (de liefde voor de vriend) bij Plato uiteindelijk ondergeschikt aan de liefde voor de waarheid; Nietzsche stelde dat deze liefde voor de waarheid leidt tot een nihilistische ondermijning van het leven. In de tweede cursus zagen we de realiteitszin van Aristoteles en Kant in hun onderscheiding van soorten van vriendschap en in hun beschrijving van wezenlijke en bijkomende kenmerken van de vriendschap. Maar diezelfde realiteitszin maakte hen ook pessimistisch over het reëel bestaan van de eigenlijke of hoogste vorm van vriendschap: “O mijn vrienden, vriendschap bestaat niet”. In de derde cursus zagen we aan de hand van Cicero en Montaigne hoe de oppositie van ideaal en werkelijkheid weerspiegeld werd in de verhouding van politiek en moraal. In de vierde cursus lezen we teksten van twee auteurs die qua tijd dichter bij elkaar staan dan de eerder besproken paren van denkers. Dat neemt niet weg dat Seneca en Augustinus tot heel verschillende stellingen komen over de mogelijkheidsvoorwaarden van echte vriendschap.

Opzet
De colleges worden besteed aan de lectuur van en commentaar bij enkele van de Brieven aan Lucilius van Seneca en fragmenten uit de Belijdenissen van Augustinus.

Onderwijsvorm
Hoorcollege.

Docent
Prof. dr. Paul van Tongeren was hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit en buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

Data
Wekelijks op dinsdag van 29 oktober t/m 3 december van 15.30 – 17.15 uur

CURSUS
dinsdag 29 oktober 2019
Nijmegen
kosten : €196,-

inschrijven

via het web
per e-mail
telefonisch: 024-361 30 83

organisatoren

Radboud Enrichment

Meer informatie over dit evenement vindt u bij Radboud Enrichment.

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.