Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

Leesgroep 'Martin Heidegger: Wat is metafysica?'

-

De beroemde en beruchte Duitse filosoof Martin Heidegger (1889-1976) heeft vooral naam gemaakt met zijn magnum opus Sein und Zeit (1927). In deze leesgroep lezen we echter een andere tekst van Heidegger, namelijk zijn op 24 juli 1929 in Freiburg gehouden inaugurale rede Wat is metafysica? In zijn werk gaat het Heidegger altijd alleen maar om wat hij de grondvraag naar de zin van zijn überhaupt of de vraag naar het zijn als zijn noemt. Van oudsher werd de zijnsvraag in de filosofie gesteld door de metafysica. Voor Heidegger is de metafysische vraag naar ‘het zijnde als zijnde’ (Aristoteles) evenwel de manifestatie van de zijnsvergetelheid. Willen we evenwel kunnen begrijpen wat Heidegger hiermee precies bedoelt, dan moeten we eerst inzicht verwerven in het wezen van de metafysica. De inaugurale rede biedt ons een eerste toegang tot dat wezen.

Metafysica is voor Heidegger niet zomaar een bepaalde tak van de schoolfilosofie. Voor hem behoort metafysica juist tot ‘de natuur van de mens’ en moet ze worden begrepen als ‘een grondgebeuren’ in de menselijke existentie.

Opzet
Tijdens de tekstlezing komt onder andere aan de orde:
- metafysica als de vraag naar ‘het zijnde als zodanig in het geheel’;
- de mens als erzijn (Dasein) en het zijn van de mens als existentie;
- de fundamentele rol van de grondstemming van de angst;
- wat betekent het niets?

Literatuur
De te lezen tekst wordt in een reader in een Nederlandse vertaling aangeleverd.

Onderwijsvorm
Werkcolleges, waarin van de deelnemers een actieve houding wordt gevraagd. Verder is het voor een goed verloop van de cursus noodzakelijk dat de cursisten de behandelde teksten thuis goed voorbereiden. Deze werkvorm heeft als groot voordeel dat de cursisten zelf actief met een filosofische tekst aan de slag gaan, waardoor het denken van een filosoof meer tot leven komt. Bijkomend voordeel is dat de stof die in de vorm van een werkcollege wordt aangereikt, beter beklijft. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat de cursisten na afloop van een cursus toegeven veel te hebben opgestoken.

Literatuur
Bij aanvang van de cursus wordt een reader met teksten uitgedeeld.

Docent
Drs. Nico Dieteren voltooide in 1987 de lerarenopleiding Nederlands en geschiedenis. Aansluitend studeerde hij Nederlandse taal- en letterkunde en filosofie aan de Radboud Universiteit. Sinds vele jaren verzorgt hij cursussen filosofie voor diverse HOVO-instellingen. Ook werkt hij momenteel aan een dissertatie over Heidegger en Agamben.

CURSUS
vrijdag 25 januari 2019
Nijmegen
kosten : €146

inschrijven

via het web
per e-mail

organisatoren

HOVO

Meer informatie over dit evenement vindt u bij HOVO.

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.