Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

Wij zijn onze geest

Over de plaats van de geest in wetenschap, internet, kunst en het leven (herhaling)

Onze betrokkenheid op onze omgeving en op anderen is subjectief. Het leven leiden we subjectief. Maar in de wetenschappen en op internet staat het subjectieve onder druk. Wetenschappelijke waarheden moeten objectief zijn en algoritmes bepalen wat we voelen. Alleen in de kunst staat subjectiviteit centraal. Vanwaar de vijandigheid jegens subjectiviteit in ons wereldbeeld?

Inhoud
Hersenen nemen niet waar, ze willen niets, ze herinneren zich geen dingen, gebeurtenissen of mensen en maken geen plannen. Dat zijn dingen die personen doen, met hun geest. Met onze geest verhouden we ons tot de anderen en alleen dankzij ons (subjectieve) begrip van de werkelijkheid kunnen wij ons daarin bewegen. Wij zijn niet ons brein.

Recente ontwikkelingen blijken echter vijandig tegenover het subjectieve te staan. Sinds hun mechanisering in de verlichting onderzoeken de wetenschappen de werkelijkheid met objectivistische methoden: alleen het objectieve kan verklaard en gekwantificeerd worden; het subjectieve wordt louter gezien als een verschijnsel waar mensen blijkbaar niet zonder kunnen. Daarnaast worden we overrompeld door complexe algoritmen in wat we online allemaal doen. Het internet en onze apps hebben geen geduld met het subjectieve en proberen dit zoveel mogelijk buiten beeld te manoeuvreren. De voorbeelden zijn legio. Alleen in de kunstpraktijk draait het nog om de ervaringen en oordelen van mensen.

Naast een kritische bespreking van deze ontwikkelingen – van de mechanisering van het wereldbeeld, naar de hedendaagse ontwikkelingen op internet en de globale markt – wordt in deze reeks colleges betoogd dat de geest en het subjectieve niet alleen geen probleem vormen, maar juist eerder de uitweg uit onze problemen zijn.

Onderwijsvorm
Hoorcollege.

Literatuur
Verplicht is het boek van Rob van Gerwen dat oktober 2018 verscheen bij uitgeverij Klement, Zullen we contact houden. Hoe we de geest uit ons wereldbeeld verwijderen (kosten € 26,00). Van ieder college komt een hand-out beschikbaar via de website, waar ook de details van alle bijeenkomsten staan.

Docent
Dr. Rob van Gerwen is senior docent en onderzoeker aan het departement Wijsbegeerte van Universiteit Utrecht. Hij is verbonden aan de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en de Hogeschool der Kunsten te Utrecht en doceert onder andere aan de HOVO's van Nijmegen en Utrecht. Hij heeft een eigen bedrijf: Consilium Philosophicum. Hij publiceerde vele artikelen en boeken over onderwerpen uit de filosofie van de kunst. Zijn proefschrift, Art and Experience werd met cum laude beoordeeld. In 2016 verscheen bij uitgeverij Klement Moderne filosofen over kunst, (tweede druk 2017). In 2018 verscheen, ook bij uitgeverij Klement, Zullen we contact houden. Hoe we de geest uit ons wereldbeeld verwijderen, het handboek van deze cursus. Zijn volgende boek zal gaan over de morele aspecten van de kunstpraktijk. Op zijn website staan onderwijsbeschrijvingen, artikelen, voordrachten, hand-outs en een weblog: http://www.consiliumphilosophicum.nl/

Website voor de cursus:http://www.consiliumphilosophicum.nl/2019/hovo_geest/

CURSUS
vrijdag 1 februari 2019
Nijmegen
kosten : €273

inschrijven

via het web
per e-mail

organisatoren

HOVO

Meer informatie over dit evenement vindt u bij HOVO.

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.