Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

Hedendaagse filosofen

Een eerste kennismaking met enkele hedendaagse vrouwelijke denkers

De geschiedenis van de filosofie wordt gedomineerd door mannelijke denkers, doch in het huidige filosofische klimaat begint de vrouwelijke stem steeds luider door te klinken. De hoogste tijd dus voor een nadere kennismaking met enkele vrouwelijke hedendaagse filosofen.

Inhoud
In de eerste colleges van deze reeks gaat onze aandacht uit naar de Duitse filosofe Bettina Stangneth en haar boek Het kwade denken (2016), waarin wordt betoogd dat er een fundamentele verandering is opgetreden in ons denken over het kwaad. Eeuwenlang werd het kwaad ondergebracht in het omvattende verhaal van een goddelijk heilsplan, maar “wie vandaag over het kwaad spreekt, doelt dan alleen op de mens.” We kunnen alleen nog maar bij onszelf te rade gaan. Uitgangspunt van de zoektocht van Stangneth vormen “de twee krachtigste en ook zeer omstreden denkbeelden over het kwaad”, namelijk het radicale kwaad van Kant en de banaliteit van het kwaad van Arendt.

De colleges over de Duitse filosofe Beate Rössler staan in het teken van haar boek Autonomie. Een essay over het vervulde leven (2017). In onze westerse liberale samenleving wordt als vanzelfsprekend uitgegaan van de veronderstelling dat wij als ware erfgenamen van de verlichting autonome wezens zijn. Niettemin komen we regelmatig in situaties terecht waarin minimaal vraagtekens gesteld kunnen worden bij onze autonomie. Rössler onderzoekt deze ‘spanning tussen ons normatieve zelfbegrip en onze alledaagse ervaringen.’ Wat leert deze spanning ons over onze autonomie?

Van Italiaanse filosofe Donatella Ester Di Cesare bespreken we Utopia of Understanding. Between Babel and Auschwitz(2012). Ze stelt in dit werk de vraag naar de taal tegen de achtergrond van “de anti-taal van Auschwitz” in het besef dat juist deze anti-taal de filosofie dwingt om opnieuw te reflecteren over taal, spreken en verstaan. Van wezenlijk belang daarbij is dat de vraag naar de taal voor de auteur bovenal in meerdere opzichten een politieke vraag is.

De slotcolleges zijn gewijd aan de Poolse, maar in België woonachtige, filosofe Alicja Gescinska die bekendheid geniet als presentatrice van het programma Wanderlust. Tijdens deze eerste kennismaking met haar werk stellen we haar boek De verovering van de vrijheid. Van luie mensen, de dingen die voorbijgaan (2011) centraal. Als Pools vluchtelinge ervoer Gescinska in de vrije westerse wereld dat vrijheid allesbehalve een vanzelfsprekendheid is die als een rijpe appel maar van de boom hoeft te worden geplukt. Vrijheid blijkt als een geliefde veroverd te moeten worden en vraagt om uiterste inspanning. In de colleges volgen we de auteur in haar verovering van deze kostbare vrijheid.

Onderwijsvorm
Hoorcollege met ruimte voor het stellen van vragen.

Literatuur
Een reader met teksten wordt uitgereikt.

Docent
Drs. Nico Dieteren verzorgt, na afronding van de studies Nederlandse taal- en letterkunde en filosofie, sinds vele jaren cursussen voor diverse HOVO-instellingen. Op dit moment werkt hij aan een proefschrift over Heidegger en Agamben.

CURSUS
woensdag 30 januari 2019
Nijmegen
kosten : €343

inschrijven

via het web
per e-mail

organisatoren

HOVO

Meer informatie over dit evenement vindt u bij HOVO.

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.