Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

Masterclass 'Verwarring en uitsluiting in de psychiatrie'

Zaterdag 15 september 2018 | 10.00 – 12.00 | TivoliVredenburg (Utrecht)
Geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)
 


Filosofie Magazine en de Stichting Psychiatrie en Filosofie organiseren een masterclass voor mensen die werkzaam zijn in de psychiatrie. Voor € 150,- ontvangt u een bijzonder programma dat toegespitst is op de psychiatrische praktijk, een lunch en toegang tot het Waanzin Festival in de middag (12.30-17.00 uur).

De masterclass richt zich op de psychiatrische praktijk zoals die door een drietal sprekers voor het voetlicht zal worden gebracht, en heeft twee aandachtspunten.

  1. De hulpverlening aan getraumatiseerde vluchtelingen en migranten. Binnen een transculturele context wordt het traumatische en het ‘andere’ immers maar al te gemakkelijk en al te vaak vertaald naar psychiatrische symptomatologie. Ook al wordt de symptomatologie binnen de DSM-5 geplaatst, dan nog impliceert een betekenis binnen het medische model een uitsluiting van andere verklaringsmodellen en betekenissen.
  2. De psychiatrische behandeling van groepen patiënten die buiten de gangbare paden en protocollen van de psychiatrische hulpverlening vallen en die we als “verwarde personen” zien. Zij worden opgenomen in een nieuw soort discours, dat sterk politiek geladen is, en meedeint met de golfbewegingen van de berichtgeving in de media.
De masterclass wil hiermee aanzetten tot een kritische reflectie over psychiatrische problematiek en -behandeling binnen een context van machtsrelaties, stigmatisering en uitsluiting. Het doel is om de deelnemers expliciete handvatten te geven om eigen blinde vlekken t.a.v. een stigmatiserend, onderdrukkend en uitsluitend discours en communicatie te herkennen en aan te pakken. 

Filosoof Wouter Kusters treedt op als moderator voor de masterclass. Zelf heeft hij twee psychotische episodes meegemaakt die hij in een wijsgerig kader plaatst in zijn boek Filosofie van de waanzin.

Na het volgen van de masterclass: 
De masterclass over verwarring en uitsluiting in de psychiatrie maakt deel uit van ons Waanzin Festival. Kijk hier voor meer informatie.
 

Ochtendprogramma (10.00 – 12.00 uur)


Curaçaos-Nederlands psychiater Glenn Helberg
Iedereen is het erover eens: de moord op Anne Faber is een gruwelijk misdrijf. Maar psychiater Glenn Helberg maakt zich zorgen over de wijze waarop dit misdrijf in de media wordt neergezet: als een verschrikkelijk incident met een psychiatrische gek. Volgens Helberg zouden we moeten kijken naar de onderliggende culturele structuur waaruit deze handeling voortkomt. Ook in Nederland worden vrouwen nog regelmatig geobjectiveerd en wordt kwetsbaarheid van mannen vaak omgezet naar macht en kracht. 

Helberg is gespecialiseerd in transculturele psychiatrie. Hij treedt regelmatig op in de media. Vorig jaar schoof hij aan bij het televisieprogramma Zomergasten. Momenteel is hij te zien in de zesdelige tv-serie The Therapist, waarin hij gesprekken voert met bekende Nederlanders.

Socioloog en ervaringsdeskundige Karlijn Roex
De verwarde man. Wie daar precies onder valt is raadselachtig, maar hij haalt bijna dagelijks het nieuws en het aantal politieregistraties van verwarde personen steeg de afgelopen jaren exponentieel. Sociologe en activiste Karlijn Roex maakt zich grote zorgen. Niet over die gevaarlijke verwarde mensen, maar over de bange burger die steeds sneller naar zijn telefoon grijpt als iemand zich afwijkend gedraagt op straat. 

Roex schrijft een boek waarin ze betoogt dat we verwarring juist nodig hebben. Het thema is haar op het lijf geschreven. Enerzijds is zij als socioloog verbonden aan het gerenommeerde Max Planck Instituut te Keulen. Anderzijds weet zij zelf hoe het is om als afwijkend gelabeld te worden. Meermaals kwam zij in aanraking met de politie wegens verward gedrag. Op een dag werd ze gedwongen van de straat gehaald. ‘Als je eenmaal gezien wordt als verward persoon, kun je niets beginnen. Iedere vorm van verzet, hoe kalm ook, wordt beschouwd als een teken van verminderd oordeelsvermogen, en dus een extra reden tot dwang.’ 

Dat zij nu gepromoveerd is in de sociologie en serieus genomen wordt als spreker op congressen, ziet zij niet alleen als een privilege, maar bovenal als een morele verplichting om zich uit te spreken voor de rechten van 'verwarde' personen.

Syrisch-Nederlands psychiater Aram Hasan
Aram Hasan is gevlucht uit Syrië. Tegenwoordig staat hij als psychiater vluchtelingen bij die door hun trauma’s niet goed kunnen functioneren. Natuurlijk is het belangrijk om daar aan te werken. Maar in de reguliere zorg blijft het daar vaak bij, vindt Hasan.
 
In de psychiatrische praktijk van Hasan gaat het steeds ook om de vraag, wat wil je bereiken? Hoe wil je verder komen? En daarbij speelt taal een essentiële rol. Die heb je immers nodig om die verhalen over jezelf te vertellen. Samen met zijn cliënten ontwikkelt Hasan dan een nieuwe tussentaal, een Nederlands dat de nieuwkomer begrijpt en dat hij zelf kan toepassen.
 
In deze masterclass legt hij uit hoe je omgaat met cliënten met een andere culturele achtergrond, maar wijst hij ook op subtiele culturele verschillen. In het westen is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat je de waarheid vertelt. Maar mensen die uit regimes komen waarin ze systematisch onderdrukt werden, zijn van jongsaf aan gewend om verhalen te vertellen die zich op een subtiele manier bewegen tussen waarheid en niet-waarheid. Het is hun manier om om te gaan met de onderdrukking en de spanningen die daarbij komen kijken. Hasan: ‘Voor mij als psychiater doet dat er niet zoveel toe of het wel of niet werkelijk gebeurd is wat mijn patiënten vertellen. Mijn focus ligt op de vraag hoe het komt dat iemand zich zo presenteert als hij zich presenteert.’
 

Middagprogramma (12.30 – 17.00 uur)

Tijdens het middagprogramma zijn meerdere lezingen en workshops te volgen. Sprekers zijn onder meer psychiater Alan Ralston, high knowledge crazy Grietje Keller, filosoof Joeri Kooimans en neuro-informaticus Sennay Ghebreab.

De masterclass komt tot stand in samenwerking met Wouter Kusters van de Stichting Psychiatrie en Filosofie. Neem voor meer informatie contact op met Lianne Tijhaar (lianne@filosofie.nl).

 

 


Bestel tickets

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.