Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

nr. 3/2017 - Ten geleide: Filosoferen over onderwijs

Het is een cliché te zeggen dat het onderwijs – van lager tot hoger – permanent in beweging is. Of deze beweging ook een verbetering is, daarover lopen de... Lees verder

Eendimensioneel | Filosofie Magazine

Alle grote denkers binnen handbereik

Vanaf € 4,99 per maand krijgt u toegang tot het beste over filosofie, voor u geselecteerd en bijeengebracht. Maandelijks in de brievenbus en altijd en overal online.

De onwetende meester als voorbeeld

Martijn Boven

Een wetende meester die uitleg geeft aan zogenaamd onwetende leerlingen, zo ziet de traditionele praktijk in het onderwijs eruit. Martijn Boven beschrijft met het werk van filosoof Jacques Rancière... Lees verder

De onwetende meester als voorbeeld. Jacques Rancière: van praktijk naar principe

Martijn Boven

Een wetende meester die uitleg geeft aan zogenaamd onwetende leerlingen, zo ziet de traditionele praktijk in het onderwijs eruit. Martijn Boven beschrijft met het werk van filosoof Jacques Rancière in... Lees verder

Het vermogen je doel niet te bereiken

Anton Simons

Efficiëntie en optimale resultaten, daar lijkt het in onderwijs soms om te draaien. Maar naast kennis maken we op school ook gebruik van de wereld, de taal en ons... Lees verder

Deweys theorie van het ervaringsleren

Paul Jeunhomme

Onderwijsvernieuwers laten zich vaak inspireren door het werk van filosoof en pedagoog John Dewey. ‘Ervaring’ is daarbij een kernbegrip. Paul Jeunhomme legt uit wat dit begrip precies betekent. Onderwijs... Lees verder

Bildung in het beroepsonderwijs

Jeroen Onsterk, Rob Bartels

Jeroen Onstenk en Rob Bartelslaten zien hoe in het middelbaar beroepsonderwijs het oude begrip ‘Bildung’ een nieuwe invulling kan krijgen. Daarvoor zijn geïsoleerde vakken als maatschappijleer niet voldoende. Vakmanschap... Lees verder

Uitgelezen: Plantenseks

Jeroen Hopster
Journalist, essayist en docent

Het is ijdele hoop, schrijft Immanuel Kant, te denken dat een wetenschapper ooit de geheimen van de levende natuur zal onthullen, zoals Newton de raadselen van de niet levende... Lees verder

Filosofie en Beeld: Weergaloze verwondering

Marriëtte Willemsen

In de prachtige reeks podcasts ‘philosophy bites’ (www.philosopybites.com), interviews van Nigel Warburton en David Edmonds met gezaghebbende f ilosofen over wijsgerige stromingen, denkers en thema’s, of over recent onderzoek... Lees verder

De estafette: Ken uzelf

Jacques Bos

Ken uzelf’ was volgens de over levering een van de opschriften op de wanden van de tempel van Apollo in Delphi. In verschillende dialogen laat Plato Socrates aan de... Lees verder

2020