Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

nr. 7/2012 - ‘We say sorry for you!’

Daan Roovers
Voormalig hoofdredacteur Filosofie Magazine

In Londen kun je advertentieruimte huren op het voorhoofd van studenten. Voor 4,20 pond per uur zijn zij bereid om (door middel van een tijdelijke tatoeage) met uw bedrijfslogo... Lees verder

Alle grote denkers binnen handbereik

Vanaf € 4,99 per maand krijgt u toegang tot het beste over filosofie, voor u geselecteerd en bijeengebracht. Maandelijks in de brievenbus en altijd en overal online.

Filosofie in Nederland: de moralisten

Frank en Maarten Meester

Ze spreken in orakeltaal over alles wat niet deugt aan onze samenleving. Maar zijn ze zelf wel zo deugdzaam? Frank Meester is het weer oneens met zijn broer Maarten:... Lees verder

Reis naar het hart van het denken

Simone Bassie en Michel Dijkstra

Echt inzicht vind je niet op de faculteit wijsbegeerte, ervoer filosoof Jan Bor. In een essaybundel beschrijft hij zijn queeste naar een meer praktische, bescheiden wijsheid. Lees verder

Advocaat Liesbeth Zegveld: ‘Ik voel me sterk betrokken bij de slachtoffers’

Jeroen Hopster

De ‘nabestaanden van Screbrenica’ en ‘weduwen van Rawagede’ zijn hun raadsvrouw dankbaar: zij wist de Nederlandse staat aansprakelijk te stellen voor de dood van drie Bosnische moslims, en ontlokte... Lees verder

Scheiding lichaam en geest

Sebastien Valkenberg

Scheiding lichaam en geest René Descartes (1596-1650) Luisteren naar een mooi muziekstuk is meer dan een paar kleuren op een hersenscan. Wat is het idee? Geest en lichaam zijn... Lees verder

Schadebeginsel

Sebastien Valkenberg

Schadebeginsel John Stuart Mill (1806-1873) Met het schadebeginsel geeft Mill antwoord op de vraag wanneer iemands vrijheid mag worden ingeperkt. Wat is het? Definieert de grenzen van individuele vrijheid.... Lees verder

Gulden Middenweg

Sebastien Valkenberg

Gulden middenweg Aristoteles (384 v.Chr-322 v.Chr.) De deugd is het midden tussen twee extremen, maar Aristoteles pleit niet voor middelmatigheid! Wat is het idee?  Volgens Aristoteles is de deugd... Lees verder

Linguistic turn

Sebastien Valkenberg

Een roos heeft voor geliefden een andere betekenis dan voor biologen. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) laat zien dat taal de werkelijkheid vormt. Dit idee is de aanzet van de talige... Lees verder

Positieve en negatieve vrijheid

Sebastien Valkenberg

Positieve en negatieve vrijheid Isaiah Berlin (1909-1997) Van positieve vrijheid is volgens Berlin sprake als mensen ‘meester over zichzelf zijn’. Daartegenover plaatst hij de negatieve vrijheidsopvatting: de afwezigheid van... Lees verder

Scheiding politiek en moraal

Sebastien Valkenberg

Scheiding politiek en moraal Niccolò Machiavelli (1469-1527) De grote waarde van Machiavelli is dat hij zich niet richt op de wenselijkheid van mooie vergezichten, maar op de haalbaarheid ervan.... Lees verder

Falsificatie

Sebastien Valkenberg

Karl Popper Karl Popper (1902-1994) Afwijkende resultaten en tegenvoorbeelden kunnen een theorie vooruit helpen. Wat is het? Een manier om de kwaliteit van theorieën vast te stellen. Popper laat... Lees verder

Categorische imperatief

Sebastien Valkenberg

Categorische imperatief Immanuel Kant (1724-1804) De morele wet van Kant helpt bij het formuleren van een publieke moraal. Wat is het idee? Ons gedrag moeten we volgens Kant ten... Lees verder

Het scheermes van Ockham

Sebastien Valkenberg

Het scheermes van Ockham Willem Ockham (1288 – 1347) Het scheermes van Ockham zegt niet dat we nooit op zoek mogen naar complexe verklaringen, tenzij we daartoe genoodzaakt zijn.... Lees verder

God is dood

Sebastien Valkenberg

God is dood Friedrich Nietzsche (1844-1900) De dood van God betekent niet meer dan de ervaring dat het christelijk geloof ongeloofwaardig geworden is. Wat is het? Nietzsche beschrijft hoe... Lees verder

Onzichtbare hand

Sebastien Valkenberg

Onzichtbare hand Adam Smith (1723-1790) Onbedoeld stelt zich een optimale sociaal-economische ordening in. Wat is het? Het najagen van eigenbelang brengt onbedoeld veel goeds voort. Wat doet het? Eigenbelang... Lees verder

Banaliteit van het kwaad

Sebastien Valkenberg

Banaliteit van het kwaad Hannah Arendt (1906-1975) Veel kwaad is nauwelijks te herleiden tot dieperliggende drijfveren, zoals haat. Wat is het? Voor het kwaad zijn geen dieperliggende drijfveren als... Lees verder

Utilisme

Sebastien Valkenberg

Utilisme Jeremy Bentham (1748-1832 ) Een morele handeling moet zo veel mogelijk geluk voor zo veel mogelijk mensen opleveren. Wat is het? Een morele maatstaf die voor iedereen geldt,... Lees verder

Scheiding tussen Kerk en Staat

Sebastien Valkenberg

Scheiding tussen kerk en staat John Locke (1632-1704) De staat mag zich in beginsel niet bemoeien met de kerk en omgekeerd.   Wat is het idee? Locke formuleert een... Lees verder

Sluier van onwetendheid

Sebastien Valkenberg

Sluier van onwetendheid John Rawls (1921-2002) Hoe kunnen we tot een rechtvaardige verdeling van middelen komen? Wat is het? Een middel om tot een rechtvaardige verdeling van middelen en... Lees verder

Machtsvrije samenleving

Sebastien Valkenberg

Machtsvrije samenleving Jürgen Habermas (1929) Om rechtvaardigheid te waarborgen, moeten we streven naar een machtsvrije dialoog. Wat is het? Stelt de voorwaarden vast van een dialoog waarin het argument... Lees verder

Interpassiviteit

Sebastien Valkenberg

Slavoj Žižek (1949): Wanneer we onze autonomie geheel in handen van derden leggen, verliezen we onze vrijheid. Wat is het? Beschrijft hoe wij morele verantwoordelijkheid uitbesteden aan een autoriteit of... Lees verder

Sociaal contract

Sebastien Valkenberg

Sociaal contract Thomas Hobbes (1588-1679) Hoe is het te legitimeren dat een staat gezag over ons uitoefent? Wat is het? Onderling spreken we af dat het in ieders belang... Lees verder

Hyperrealiteit

Sebastien Valkenberg

Hyperrealiteit Jean Baudrillard (1929-2007) We denken dat we eigenaar van zijn van de mediale wereld, maar dit is onterecht. Wat is het? De media voeren niet slechts de werkelijkheid... Lees verder

Echte reizigers blijven thuis

Jan Drost

Wanneer doe je meer ervaringen op? Tijdens het uitlaten van de hond, of als je duikt tot op de bodem van het koraalrif? Echte wereldreizen maak je in je... Lees verder

Trias politica

Sebastien Valkenberg

Trias politica Montesquieu (1669-1755) Een pleidooi voor de scheiding van de machten over verschillende groepen en personen. Wat is het? Zorg voor een scheiding tussen de regering, het parlement... Lees verder

Michael Sandel: ‘Ik maak mij zorgen om de skyboxificatie’

Elma Drayer

‘Als je op alles een prijs plakt, gaat de waarde ervan omlaag.’ Een gesprek met Harvardfilosoof Michael J. Sandel over onze ‘tijd waarin bijna alles te koop is of... Lees verder

Eva-Anne Le Coultre: ‘Boer zoekt vrouw ontroert me’

Jurgen Tiekstra

Yvon Jaspers lijkt zo lief en onschuldig. Maar volgens filosofe Eva-Anne Le Coultre oefent haar serie een ‘normaliserende’ en ‘disciplinerende’ macht uit. Lees verder

Op de lange termijn zijn we wel vrij

Bert Keizer

Cognitiefilosoof Marc Slors rekent af met het neurogemak van Dick Swaab en Victor Lamme. Die kunnen zo makkelijk scoren doordat ze ons ‘zelf’ met bewustzijn identificeren. Maar onbewust is... Lees verder

Hoe Tolstoj je leven kan veranderen

Marco Kamphuis

Valt het bestaan je zwaar? De Russische schrijver Lev Tolstoj ging je voor. Maar hij overwon zijn crisis en beschreef in detail hoe de mens dient te leven. Helaas... Lees verder

Gods centrifuge

Marianne M. van Dijk

De crisis die nu heerst doet niet onder voor wat er in de tijd van Michelangelo plaatsvond. Filosoof Sjoerd van Tuinen vertelt hoe Michelangelo’s Het laatste oordeel inzicht biedt... Lees verder