Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

WP nr. 4/2018

In Memoriam: Gido Berns (1939-2018)

Donald Loose

Op 20 juli j.l. is Gido Berns in zijn woonplaats Brussel overleden. Vanaf 1990 was Gido onafgebroken lid van de redactieraad van Wijsgerig Perspectief. De redactie en redactieraad zijn hem veel dank verschuldigd voor wat hij door de jaren heen voor het tijdschrift heeft betekend en voor zijn bereidheid zich er altijd voor in te zetten. Navolgende rede is bij zijn afscheid uitgesproken door Donald Loose.
 
Hoe zullen we ons Gido Berns herinneren? Het eerste wat bij mij opkomt is als un homme aimable. Een beminnelijk en vriendelijk man. Vriendschap is niet alleen een thema dat hij zijn hele academische carrière ter sprake heeft gebracht. Hij had ook veel vrienden in binnen- en buitenland, achtte vriendschap heel hoog en was vereerd door de vriendschap die hem van anderen te beurt viel. Ik zeg ‘te beurt viel’ omdat hij in zijn wijsgerige overtuiging zo dikwijls de nadruk legt op wat ons overkomt, eerder dan op wat we autonoom menen in handen te hebben. Dat wekte zijn verwondering, stemde hem dankbaar en hij koesterde wat hij beschouwde als het hem gegunde geluk. Daarom stond hij zo fijnzinnig, fijngevoelig, alert en accuraat in het leven. Gido was een charmeur, maar hij was bovenal een gentleman. De esthetiek van het bestaan is voor hem niet alleen maar artistiek, maar ze kleurt de omgang van mensen onderling. Het is aesthesis: gewaarwording en sensibiliteit. De etiquette is geen elitaire distantie, maar het is de kleine ethiek van de dagelijkse omgang.

Verder lezen?

In een tijd waarin autoriteit, waarheid en het publieke debat onder druk staan kan filosofie met heldere analyses richting geven. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste verhalen over filosofie. Steun ons door lid te worden voor maar € 4,99 per maand. U krijgt daarmee toegang tot alle artikelen uit Filosofie Magazine en Wijsgerig Perspectief plus exclusieve achtergrondartikelen, interviews en portretten. Of bestel de losse editie na.

InloggenLid Worden