Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

Gilles Deleuze

Geboren

18 januari 1925 Parijs, Frankrijk

Overleden

4 november 1995 Parijs, Frankrijk

Hoofdwerken

Nietzsche et la philosophie (1962); Différence et répétition (1968); Spinoza: philosophie pratique (1970); Capitalisme et schizophrénie, vol.1, L

Opleiding

Filosofie aan de Universiteit Sorbonne, Frankrijk

"In werkelijkheid weten wij niets, want de waarheid ligt in de diepte."

"Een rizoom begint niet en eindigt niet, maar is altijd in het midden, tussen de dingen in, intermezzo."

Gilles Deleuze zet zich af tegen wat hij het westerse “boomdenken” noemt. Dit is een manier van denken die op zoek is naar wortels, naar de bron (bijvoorbeeld “de taal” of “het zijn”). Hier tegenover stelt Deleuze een nieuw soort denken dat zich niet laat verleiden tot diepzinnigheid maar zich gedraagt als een rizoom: een wijdvertakt wortelstelsel dat altijd aan de oppervlakte blijft.

Deleuze is geen makkelijk leesbare filosoof. Dat komt doordat hij zich verzet tegen het conventionele ‘beeld van het denken’. Dit beeld van het denken veronderstelt een subject dat de wereld in ideeën en begrippen vat. De veranderlijke, permanent in wording zijnde materiële werkelijkheid wordt hier ondergeschikt gemaakt aan de representatie, aan de waarneembare en/of denkbare vorm ervan. Filosoferen komt voor Deleuze weliswaar neer op concepten creëren en uitvinden, maar dit gebeurt niet vanuit een intentioneel denkend subject, maar vanuit een onpersoonlijke, pre-individuele ‘intuïtie’. De nieuwe concepten in de filosofie van Deleuze zijn een effect van de ontmoeting met gebeurtenissen. Ze zijn geen reflectie op of representatie van objecten. Zowel het subject, de mens, als het object is van deze concepten een afgeleide.

VIDEO’S‘What is the creative act?’

Opmerkelijk

Na een langdurig ziekbed pleegde Deleuze in 1995 zelfmoord door uit het raam van zijn appartement in Parijs te springen.