Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

Anselmus van Canterbury

Geboren

01 januari 1033 Aosta, Italië

Overleden

21 april 1109 Canterbury

Hoofdwerken

Monologion, Proslogion, Cur Deus homo

"Credo, ut intelligam" (Ik geloof om te begrijpen).

Anselmus is het meest beroemd om zijn “ontologisch godsbewijs” (de term komt overigens niet bij hem voor, maar is van Immanuel KANT). Dit bewijs uit de Proslogion heeft de vorm van een reductio ad absurdum. Dat wil zeggen: het tegendeel van wat moet worden bewezen leidt tot onzinnige uitspraken. Anselmus begint met de uitspraak “Er is geen God”. Anselmus definieert God vervolgens als “datgene waarboven niets groters gedacht kan worden”. God bestaat dus in het denken en iedereen die denkt kan deze definitie begrijpen. Als God slechts in het verstand zou bestaan, dan is Hij niet datgene waarboven niets groters gedacht kan worden. Volgens Anselmus bestaat God daarom ook buiten het verstand, in de werkelijkheid. Dus God is denkbaar en omdat Hij denkbaar is als het allergrootste, moet hij ook bestaan in de werkelijkheid. Derhalve is een atheïstisch standpunt onzinnig.
 

Opmerkelijk

Anselmus was van 1093 tot 1109 aartsbischop van Canterbury. De kerkelijke feestdag van Anselmus is op 21 januari.