Vrouwen in de filosofie

De laatste eeuwen strijden vrouwen voor gelijke rechten en een gelijke behandeling. In deze strijd worden ze voorgegaan door filosofen als Mary Wollstonecraft en Simone de Beauvoir.

Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Weekendlijstje: vrouwen in de filosofie

Lang niet iedereen is zich ervan bewust, maar onze geschiedenis kent vele vrouwen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de filosofie. Van de oudheid tot de moderne tijd, van de middeleeuwen tot het heden: filosofes zijn van alle tijden. Dit...

M A N I F E S T

De shortlist voor de Socratesbeker – prijs voor het beste filosofieboek – wordt vrijdag bekendgemaakt. En zoals ieder jaar speelt de vraag:   Kan een vrouw winnen? Laten we duidelijk zijn: de kans is klein. En dat heeft niets te maken met een...

Simone van Saarloos

‘Mijn feminisme gaat niet over slachtoffers en heersers, maar over de bewustwording van het normenspel waarin we verkeren.’ Simone van Saarloos (1990) draait graag om: in de ‘seksistische talkshow’, die ze samen met Niña Weijers organiseert in...

Gedeelde smart

Hoe verzacht je de pijn die het overlijden van een familielid veroorzaakt; het leed na een ongeluk of een andere traumatische ervaring? Vaak is het praten over een pijnlijke ervaring het laatste wat we willen. Maar volgens Simone de Beauvoir zorgt het...

Gelijkheid, verschil of diversiteit?

Marli Huijer worstelt met een dilemma als ze voor haar multiculturele klas staat: moet ze haar vrouwelijke studenten emanciperen? Of zijn er culturele verschillen die ze maar beter kan respecteren? Een studente (1,75 meter) klaagt in de pauze tussen...

Maureen Sie: 'Dit is typisch neuroseksisme'

Volgens neurowetenschappers hebben mannen en vrouwen een ander brein en verklaart dat verschillen in gedrag. Maar wat betekent dat voor de strijd tegen seksistische vooroordelen? Hebben die nu een wetenschappelijke rechtvaardiging gekregen? Allerminst,...

Ook vrouwen hebben rechten

Mary Wollstonecraft (1759-1797) zag in het liberalisme een kans voor vrouwen. Maar tegelijkertijd bekritiseerde ze fel allerlei liberale paradoxen: vrijheid voor allen blijkt niet voor iedereen te gelden, en leidt tot grote sociale ongelijkheid. Ze...

En nu de echte seksuele bevrijding

Feministes veroordelen billboards met halfblote vrouwen en de 'pornoficatie van de samenleving'. Op straat, zeggen ze, verliest seksualiteit haar betekenis. Juist niet, reageert Marli Huijer. Ze houdt een fel pleidooi voor 'publieke seksuele...

Erkend als vrouw, niet als mens

Steeds vaker en vasthoudender vragen etnische en religieuze groeperingen om erkenning. Nancy Fraser is verontrust over de desastreuze gevolgen van die roep om erkenning: vooral vrouwen dreigen er het slachtoffer van te worden.   ‘We zijn ons...

'Niet geboren als vrouw, maar tot vrouw gemaakt'

Tegenwoordig vertelt de neurobioloog ons wat het verschil is tussen man en vrouw. Best interessant, zegt Daan Roovers, maar het laatste woord moet die bioloog niet hebben.  Toen speelgoedfabrikant Bart Smit dit najaar een catalogus verspreidde...

Simone de Beauvoir

"Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt."Volgens Simone de Beauvoir zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen niet natuurlijk. Ze zijn niet aangeboren, maar het resultaat van opvoeding en de maatschappij waarin een individu...

Mary Wollstonecraft

"Geef de vrouw rechten en ze zal de deugden van de man proberen te overtreffen.""Het zou een oneindige opgave zijn om de veelheid aan droefheid en leed te beschrijven waartoe vrouwen gedoemd zijn door de heersende mening dat zij slechts geschapen zijn om...

Daan Roovers

Daan Roovers, voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine, schrijft en spreekt onder andere over onderwijs, opvoeding, gezondheidheidszorg en feminisme. Ze is debatvoorzitter in De Rode Hoed, columnist en gesprekleider...

Hannah Arendt

"Het is een treurige waarheid dat het meeste kwaad wordt gedaan door mensen die niet kiezen tussen goed of kwaad.""De meest radicale revolutionair zal na de dag van de revolutie conservatief worden."Hannah Arendt is een belangrijke politiek filosoof van...