Vergeving

'De vergeving is een gave, een geschenk', aldus Paul van Tongeren. In dit dossier leest u artikelen over een thema dat in het leven van ieder mens wel een keer voorbij komt. Maar wat is vergeving eigenlijk? En hoe is vergeving mogelijk?

Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Ten geleide: Vergeving

In deze editie van Wijsgerig Perspectief staat het thema Vergeving centraal. Vanouds is de notie van vergeving sterk verbonden met het christendom. Maar hoewel traditionele religie een steeds kleinere rol is gaan spelen, is de behoefte aan...

De onmogelijkheid van vergeving

  ‘Het lijkt mij alsof dit land is betoverd. Eerst de massahysterie en de moordlust zonder enige reden, waarna het lijkt alsof de betovering werd opgeheven en iedereen zich plotseling realiseerde wat een gekkenwerk dit was. Mensen proberen het nu...

Wat is vergeving?

‘Wie om vergeving vraagt, doet iets anders dan degene die zich verontschuldigt’, stelt ethicus Paul van Tongeren. Verontschuldigen is gericht op het wegnemen van schuld, terwijl vergeving juist het erkennen van schuld veronderstelt. Wie om vergeving...

Vergeving is vrijspraak

Vergeving is iets anders dan verzoening, stelt filosoof en psychiater Gerrit Glas. Verzoening kan pragmatisch zijn, maar vergeving gaat veel verder. In vergeving zetten we onszelf op het spel; ze vereist een innerlijke verandering, zonder zekerheid over...

Hoe kunnen wij vergeven?

‘Als God schept, maakt Hij niets tot iets. Als Hij vergeeft, maakt Hij iets tot niets. En evenals de schepping is vergeving een wonder.’ Godsdienstfilosofe Renée van Riessen analyseert de daad van vergeving aan de hand van filosofen Jacques Derrida...

Vergeving in de politiek: Een omstreden wijze van vrede stichten

‘No future without forgiveness’, stelt aartsbisschop Desmond Tutu. Als voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie streefde hij naar het vergeven van de blanken namens het zwarte volk. ‘Maar kún je eigenlijk wel namens...

'Verzoening kun je organiseren'

Je hebt een conflict met een collega. Moet alles bijgelegd worden, ga je elkaar zelfs vergeven? Je moet niet te veel willen, reageert de ethicus Paul van Tongeren. Want dat zou wel eens tegen ons kunnen werken. ‘Wees bescheidener, kies voor...

Paul van Tongeren

'We moeten leren ontvangen wat andere mensen voor ons doen.' Wanneer het gaat om het leven zijn we te snel geneigd om het leven zó te maken, als wij denken dat het zou moeten zijn. Naast al deze activiteit moeten we ook ontvankelijk worden voor...

Bij Benno L. op de koffie

Kun je leren om te vergeven, of gaat het alles te boven? In de Rode Hoed spraken een filosoof, een pedagoog, een rechter en een dominee. De laatste dronk koffie met Benno L. Een verslag van de avond.   Een filosoof, pedagoog, kantonrechter en een...