Levenskunst

Wat is het goede leven? Deze vraag houdt filosofen al eeuwen bezig. Wat kunnen we zelf doen om ons leven vorm te geven? Om gelukkig te worden? En om  goed oud te worden?

Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Joep Dohmen: 'Levenskunst betekent willen wat je doet'

Joep Dohmen pleit al jarenlang voor levenskunst als filosofische discipline. En die levenskunst begint bij een, soms pijnlijke, zelfanalyse: ‘Ik heb zowel mijn overmoed als mijn lafheid moeten beteugelen.’ Om het gesprek te openen, in grand café...

Het leven als reis

‘De meeste mensen leven naar hun einde toe, maar niet zo dat hun levensinhoud zich langzaam ontvouwt en in die ontvouwing hun eigendom wordt. Ze leven als het ware uit zichzelf weg, ze verdwijnen als schimmen wier onsterfelijke ziel verwaait. En geen...

Goed ouder worden

In onze laatmoderne, neoliberale samenleving worden mensen aangespoord tot een eigen manier van leven. Juist daardoor missen we een gedeelde cultuur van goed ouder worden, hetzij in actieve zin, hetzij meer onthecht, dan wel in een mengvorm. We hebben...

Leven is een opgave

Michel Foucault zocht naar een persoonlijke ethiek, die de afgebrokkelde christelijke moraal moest aflossen. Twintig jaar na zijn dood, in de tijd van het normen en waardendebat, blijkt zijn zoektocht onverminderd actueel. Deze zomer was het twintig...

'Een goed leven vereist dagelijkse training'

De Parijse filosoof Frédéric Lenoir schreef een handleiding voor een evenwichtige geest. ‘Geluk is niet het hoogste goed. De waarheid is belangrijker.’ Wanneer Frédéric Lenoir de voordeur open doet, komt er een sterke wierooklucht naar buiten....

Levenskunst: innerlijk op orde

De nestor van de Franse filosofie, Pierre Hadot, voert een hartstochtelijk pleidooi voor filosofie als kosmische levenskunst. ‘Persoonlijk geloof ik diep (en misschien wel heel naïef) dat het ook voor de moderne mens mogelijk is om te leven in de...

Kunnen we omgaan met het onverwachte?

Het leven is een kunstwerk, in de ware zin van het woord: iets wat je nooit volledig kunt beheersen. Een gesprek over levenskunst met Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek in Leuven en Nijmegen. Hij is net terug uit Brazilië, waar hij...

Levenskunst: Leven in het derde millennium

Socrates 2X woont in een machtige en uitnodigende beuk in het Midden-Europese loofbos. In de 21ste eeuw speelt het wereldgebeuren zich voornamelijk in de virtuele ruimte af, en die is overal toegankelijk. Een toekomstvisioen. Bent u bang voor de...

Levenskunst: Lof der verveling

Verstrooiing en amusement zijn niet de juiste remedie; we moeten de verveling juist doorstaan. Het is de kunst om van de ongewilde verveling een gewilde te maken. Verveelt u zich? Troost u: de verveling kan iedereen overvallen, op elk moment, tijdens...

Levenskunst: Tussen hemel en aarde

De behoefte aan een wereld die deze overstijgt is menselijk al te menselijk. Of die ‘bovenwereld’ ook werkelijk bestaat doet er eigenlijk niet echt toe. Bij aanraking denken we onmiddellijk aan lichamelijke aanraking, maar er bestaat ook zoiets als...

Levenskunst: Het onvermijdelijke

Met welke houding treden we toeval en pech tegemoet? Daartoe zijn er, volgens levenskunstfilosoof Wilhelm Schmid, ten minste zeven opties voorhanden. De rol van het toeval brengt met zich mee dat veel in het leven niet gekozen en niet gepland kan...

Leven aan de bovenkant

‘Schmid drinkt zorgvuldig zijn espresso, luistert naar een merel en koopt een paar schoenen. Kortom: hij probeert het gewone leven te betrap­pen.’ Het nieuwe boek van Schmid is alledaags, maar dat maakt het nog niet actueel. De afgelopen tien jaar...

Hoe weet je wat je wilt

Bestaat de vrije wil nu wel of niet? Dat is een foute vraag, vindt Peter Bieri, beter bekend onder zijn schrijversnaam Pascal Mercier (Nachttrein naar Lissabon). Vrij ben je niet vanzelf; vrij kun je worden. De filosofie is onder het volk. Vrijwel...

Innerlijke vrijheid - over levenskunst

Wat zijn de meest zinvolle momenten in het leven? Zijn het de momenten waarop we een zelfbewuste en gewilde keuze maken, ook in moeilijke omstandigheden? Of juist die momenten die je overvallen, zonder dat je weet waar je staat – zoals een nieuwe...

Michel Onfray: Laat je verleiden door plezier!

Een hartaanval op heel jonge leeftijd maakte dat hij niet minder, maar juist méér ging genieten. Michel Onfray licht zijn bewuste hedonisme toe.  Hij was bijna achtentwintig toen hij een hartaanval kreeg. Hij overleefde het. Maar gezonder leven of...

Over levenskunst

Over levenskunst van Joep Dohmen is in de Maand van de Filosofie 2014 tien jaar in druk. Ter ere van dit jubileum verschijnt er een uitgebreide en compleet herziene editie van deze bloemlezing. De filosofie is terug waar zij begon, bij de vraag naar...

Leven is een kunst

Een boeiend en toegankelijk geschreven boek, waarin prominent ethicus en Nietzsche-specialist Paul van Tongeren een moderne versie van de klassieke deugdethiek in stelling brengt in het huidige debat over de ethiek. Leven is geen kunst zolang het een...

Joep Dohmen

'We moeten collectief oefenen in publieke deugden als geduld, bescheidenheid, openheid en tolerantie. Anders richt die liberale cultuur zichzelf ten gronde.'Dit is de oproep die Joep Dohmen (1949) in Het leven als kunstwerk aan de moderne mens doet....