Jürgen Habermas

Jürgen Habermas, één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Frankfurter Schule, is de geestelijk vader van de deliberatieve democratie. Niet het politieke systeem staat centraal, maar het uitwisselen van ideeën en argumenten door burgers.

Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Jürgen Habermas

"Niet de status van de spreker, maar de kracht van het argument moet het uitgangspunt vormen van besluitvorming.""In een Diskurs of ‘machtsvrije dialoog’ heeft iedere deelnemer recht van spreken."Nederland is een representatieve democratie: het volk...

Deliberatie zonder representatie?

In juni 2011 lanceerde een aantal Belgische prominenten en academici, onder aanvoering van auteur David Van Reybrouck, het G1000-project. Dit initiatief heeft tot doel om in november 2011 duizend willekeurig gekozen Belgische burgers van beide...

Habermas: filosoof van de hoop en de rede

De standpunten van de Duitse filosoof Jürgen Habermas roepen regelmatig weerstand op. Hij is in de loop der jaren zowel door links als door rechts fel aangevallen. Toch gaat hij onverstoorbaar door met zijn pleidooi voor een sterkere en vooral...

Hoe de media de wereld maken

De media vervormen de werkelijkheid, zo somberen we al decennia. Wat is het alternatief? Moeten we op zoek naar een ware wereld achter het nieuws? Nee, betoogt Leon Heuts. Volgens hem is journalistiek juist dankzij die vervorming betekenisvol. Op de...

Machtsvrije samenleving

Machtsvrije samenleving Jürgen Habermas (1929) Om rechtvaardigheid te waarborgen, moeten we streven naar een machtsvrije dialoog. Wat is het? Stelt de voorwaarden vast van een dialoog waarin het argument geldt, en niet macht. Wat doet...

Enquête over samenleven in de eenentwintigste eeuw

Welk klassiek idee kan ons de komende jaren binden? vroeg Filosofie Magazine aan vooraanstaande Nederlandse denkers. Het resultaat van dit onderzoek: een rijk palet aan inspirerende ideeën, waaronder een pleidooi voor soevereiniteit in eigen kring...

Leeslint: één taal, één volk

In het openbaar spreken wij Nederlands, stelt de Rotterdamcode. Want één gedeelde taal is handig voor de onderlinge omgang en communicatie, zo heet het officieel. Maar is dit pragmatische argument wel de werkelijke reden om de Nederlandse taal tot de...

Stille censuur na 11 september

De critici van de Amerikaanse strijd tegen het terrorisme houden een pleidooi voor het herstel van het internationale recht. Judith Butler zoekt naar een andere oplossing, buiten recht en instituties om. Een maand na de aanslag op het World Trade...