Thomas More

Thomas More was een renaissance-humanist, jurist, filosoof en staatsman. Hij werd beroemd door zijn boek Utopia.

Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Video: Thomas More, trouwe dienaar van God

Filosoof van de maand Thomas More was een man van principes en een toegewijd christen. Zijn koning, Henry VIII, wilde scheiden van zijn vrouw, omdat zij hem geen troonopvolger kon geven. Hij kreeg daar echter geen toestemming voor van de paus. De koning...

Holbeins karakterschetsen

In het Haagse Mauritshuis zijn portretten en tekeningen bij elkaar gebracht van Hans Holbein de jongere (1497-1543). De ‘portrettist van de Renaissance’ heeft met de portretten van Erasmus en Thomas More ook het humanisme verbeeld. Toen Hans...

Weekendlijstje: Utopieën

Een neoliberale laisser-faire economie, communistische heilstaat of toch een technocratische oligarchie: suggesties voor de ideale staatsvorm zijn er genoeg. Het is een thema dat ook filosofen al eeuwen bezighoudt. Utopia – Thomas More Het is niet...

Desiderius Erasmus: 'Ik wijk voor niemand'

Erasmus hield niet van ernst, regels en dogma's. De lol moest terug in het leven. En de nieuwsgierig­heid. Hij bestreed het juntaregime van een corrupte regel­ethiek en maakte zo een einde aan de zwaarmoedige Mid­del­eeu­wen. 'Klap maar in uw...

'Geen maatschappij kan zonder dwaasheid aangenaam of duurzaam zijn'

In 1924 schreef historicus Johan Huizinga een biogra­fie over Desiderius Erasmus. Het is nog altijd het standaard­werk over de Rotterdammer. Vandaar dat het binnenkort opnieuw wordt uitge­bracht. Dwaasheid? Misschien, maar wat is het leven...

Van Abraxa tot Utopia

“De utopie, breuk met het hier en het nu, heeft twee architectonische grondvormen: de Sloop en de Muur. De Sloop, de tabula rasa, breekt met de tijd. De Muur grenst af van de rest van de wereld. Achter de Muur, op grond die braak is, kan de...