Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz was een van de grootste denkers uit de 17e eeuw. Hij was een filosoof, wiskundige, historicus, rechtsgeleerde en diplomaat. 

Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Gottfried Wilhelm Leibniz

"Deze wereld is de beste van alle mogelijke werelden."  "Muziek is niets anders dan onbewuste aritmetica."Leibniz was een wonderkind. Hij studeerde al op vijftienjarige leeftijd rechten en kreeg op zijn 21ste een professoraat aangeboden. Hij was één...

En Leibniz zag dat God goed was

In de achttiende eeuw maakte Voltaire zijn medefilosoof Leibniz belachelijk omdat die meende dat we in de best mogelijke wereld leven. Nu laat Steven Nadler zien dat Leibniz op zijn manier gelijk had. ‘Bij God op tafel kijken’ – dit schitterende...

Wereldklassiekers: Candide van Voltaire

Waarom is er zoveel misdaad, wreedheid en ellende in de wereld? Volgens Voltaires Candide is er geen enkele reden. Het enige wat we kunnen doen, is ons geluk in eigen hand nemen.   ‘“Wel, mijn beste Pangloss”, zei Candide, “dacht jij toen...

IJdele geldwolf versus eenvoudige ketter

De ontmoeting tussen Leibniz en Spinoza in 1676 is ‘de oerknal van de moderne filosofie’. Een botsing tussen ‘het goede willen’ en ‘niet anders kunnen’. In de herfst van 1676 verlaat Leibniz, zeer tegen zijn zin, Parijs. Hoewel geboren en...

‘Het was maar een eenmalige, oppervlakkige ontmoeting’

Waarom klopte Leibniz in 1676 aan bij het huis van Spinoza? Waarom kwam hij zo vaak terug? Was de verdediger van Gods vrije wil meer geïnteresseerd in de ‘atheïstische’ opvattingen van de verguisde jood dan hij later zou toegeven? Op de...

Leibniz en Duitse keurvorsten

Op 30 september 1681 nemen Franse troepen Straatsburg in. Deze dag vormt een gewelddadig klapstuk van een geniepige veroveringstactiek van Lodewijk XIV: ondanks de Vrede van Nijmegen (1679) lijft hij stukken (Westelijk) Duitsland in, onder het mom...