Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie en literatuur

De overeenkomst tussen filosofie en literatuur is dat beide iets kunnen uitdrukken over het menselijke bestaan. Maar waar filosofie het menselijk bestaan alleen in abstracties kan vatten, confronteert literatuur ons met dat bestaan zelf.

Filosofie Abonnement
artikelen met dit symbool zijn vrij toegankelijk voor iedereen, andere artikelen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden

Leon Heuts

Waar filosofie het leven in abstracties vat, confronteert literatuur ons met het bestaan zelf, zegt Leon Heuts. Van 24 tot en met 27 november 2015 geeft hij een cursus over filosofie en literatuur, waarvan hij in dit artikel alvast een voorproefje geeft. De kracht van... Lees verder

Van literatuur kunnen we bewustere mensen worden die een betekenisvoller leven leiden, betoogt Leen Verheyen.   Word je van lezen een beter mens? Met deze vraag begint de Vlaamse filosoof Leen Verheyen haar boekje Wat de lezer leert. Sommige filosofen... Lees verder

artikelen met dit symbool zijn vrij toegankelijk voor iedereen, andere artikelen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden

Uit angst je geweer leegschieten in de jungle. Het is een scène uit Conrads Hart der duisternis die tegenwoordig – een eeuw later – nog steeds tekenend is voor onze interventies in de ‘ontwikkelingswereld’.   ‘Jullie weten nog hoe ik jullie vertelde dat... Lees verder

artikelen met dit symbool zijn vrij toegankelijk voor iedereen, andere artikelen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden

Echte vrienden. Ze wachten, schrijft Désanne van Brederode, op een plank in mijn boekenkast geduldig tot ik ze even geduldig, letter voor letter tot leven wil wekken, op een plek waar niemand ons samen hoort en ziet. Venijniger dan een negatieve romanrecensie is... Lees verder

artikelen met dit symbool zijn vrij toegankelijk voor iedereen, andere artikelen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden

Martin de Haan

In De ondraaglijke lichtheid van het bestaan trekken de hoofdpersonen zich terug uit de wereld, Milan Kundera bezingt in het boek de kleine idylle van het leven in afzondering. Kundera, ondertussen 85, leeft ook al jaren teruggetrokken uit het publieke leven. Maar we... Lees verder

Martin de Haan

Denis Diderot maakt de indruk van een spontane, chaotische denker. Maar dat betekende niet dat hij maar wat aanrommelde. Zijn werken zijn een typisch voorbeeld van een ‘bewegend denken’, op de grens van filosofie en literatuur. Niet het eindpunt telt, maar de... Lees verder

De ridder ziet een imposant leger, zijn schildknaap hoort slechts het geblaat van een kudde schapen. Het verhaal van Don Quichote, een magere grijsaard die te veel ridderromans heeft gelezen. ‘Eindelijk verviel zijn reeds verloren verstand in de vreemdste gedachte... Lees verder

'Geen hond die zo zou willen leven! Dat heeft mij tot magie gedreven.' Faust verlaat de wetenschappen voor de magie en verkoopt zijn ziel aan de duivel. ‘Nu heb ik, ach, filosofie, Rechten en medicijnen en, o spijt, Daarnaast ook nog theologie Lang gestudeerd... Lees verder

Op zoek naar de verloren tijd toont als geen ander boek dat erotiek alleen tot stand kan komen wanneer wetten en geboden die ons het meest heilig zijn overtreden worden. In een van de beroemdste scènes van Op zoek naar de verloren tijd is de jonge Marcel... Lees verder

Tolstoj bleef op zoek naar een eenvoudig leven volgens een elementaire christelijke ethiek. Maar hij zag om zich heen slechts chaos en oorlog. Isaiah Berlin over 'de meest tragische figuur onder alle grote schrijvers'. Parijs, eind achttiende eeuw: de afkondiging... Lees verder

'Wanneer de misdaad die ik bega, niet het toppunt is van gemeenheid, wreedheid, schurkachtigheid en verraad, voel ik niets meer.' D.A.F. de Sade, filosoof van de Verlichting. ‘De 120 dagen van Sodom is een catalogus van wellust en wreedheid die steeds in heftigheid... Lees verder

Wanneer de leugen tot wereldorde wordt verheven. Hannah Arendt over Het Proces van Franz Kafka. Een ondoorzichtige organisatie van corrupte bewakers, onbenullige opzieners en rechters-commissarissen, rechters van hoge en de hoogste rang. Met daarachter de... Lees verder

In het krijgsgevangenkamp Stalag XII D bij Trier schreef Sartre zijn eerste toneelstuk. Hij gaf daarin een existentialistische wending aan het christelijke heilsverhaal, maar bleef er - misschien meer dan hij had gewild - schatplichtig aan. De scène is vertrouwd:... Lees verder

'In de moderne tijd is het menselijke drama verschoven van de wereld naar het hart', toont Kierkegaard in zijn herschrijving van de meer dan tweeduizend jaar oude tragedie van Antigone. Totdat de roman de tragedie van haar plaats verdrong, was ze de belangrijkste... Lees verder

De neef van schrijver Italo Svevo liet zich twee jaar lang door psychoanalytici behandelen, en was daarna ‘volstrekt gebroken’. Voer voor de eerste psychoanalytische roman. Het wordt wel de eerste psychoanalytische roman genoemd: Bekentenissen van Zeno van Italo... Lees verder

Een half jaar voor zijn dood ontpopt Dostojevski zich opnieuw als profeet. 'Dostojevski heeft zich met de hysterie van een dronken wijf aan het "gespuis" van Rusland vastgeklampt en is er de profeet van geworden.' Verzoening! Broederschap! Harmonie! Het evangelie... Lees verder

Door onze zucht naar individualisme en authenticiteit zijn we blind voor de pijn die we veroorzaken. Richard Rorty leest Vladimir Nabokovs Lolita. ‘Lolita, licht van mijn leven, vuur van mijn lendenen.’ Met die liefdesverklaring begint Vladimir Nabokovs magnum... Lees verder

Friedrich Hölderlin beschouwt zijn geliefde Susette Gontard als een 'heilig wezen' dat zijn ogen heeft geopend voor de schoonheid van het leven. Portret van een hypersensitieve en visionaire dichter.  Het leven van de Duitse dichter Friedrich Hölderlin... Lees verder

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.