Deleuze

‘Filosofie moet zich tegen de moderne tijd opstellen om deze hopelijk ten gunste van de toekomst te beïnvloeden.’ Volgens Gilles Deleuze, die centraal staat in het nieuwste nummer van Wijsgerig Perspectief, behoort filosofie ontijdig te zijn.

Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Gilles Deleuze

"In werkelijkheid weten wij niets, want de waarheid ligt in de diepte."  "Een rizoom begint niet en eindigt niet, maar is altijd in het midden, tussen de dingen in, intermezzo."Gilles Deleuze zet zich af tegen wat hij het westerse "boomdenken" noemt....

Ten geleide: Deleuze

Ter gelegenheid van de verschijning van de nieuwe editie van het boek Filosofen van deze tijd vond er onlangs in de Rode Hoed te Amsterdam een debat plaats over de vraag welke filosofen thuishoren in een filosofische canon. De Franse filosoof Gilles...

Alles is een machine

Wetenschappers die stellen dat alles te reduceren is tot een spel van atomen en neuronen, gelovigen die alle gebeurtenissen terugbrengen tot de goddelijke wil – Gilles Deleuze noemt dit reflexmatige reacties op de overweldigende complexiteit van de...

De natuurfilosofie van Deleuze en Guattari

Denken in tegenstellingen als ‘natuur en cultuur’, ‘natuur en techniek’ en ‘natuur en mens’ is volgens Gilles Deleuze onjuist. Hiertegenover stelt hij een denken vanuit ongedifferentieerdheid, vanuit de krachten die zowel de mens als de...

Literatuur en leven

‘Om werkelijk te beginnen met denken, moeten we eerst leren vergeten wat denken is’, stelt Gilles Deleuze. Kunst en literatuur streven in grote lijnen hetzelfde doel na: voordat een kunstenaar of schrijver met een werk begint, moet hij eerst alle...

Hersenen en beeldschermen

Voor Gilles Deleuze bestaat er een relatie tussen film, filosofie en hersenen. Ze zijn verbonden door beweging. Een nieuw beeld, een nieuw concept vormt nieuwe hersencircuits. Filmwetenschapper Patricia Pisters ontwikkelt vanuit deze gedachte het concept...

Dividu

De mens is volgens de Franse denker Deleuze geen individu meer, maar een dividu: een wirwar van verlangens en strevingen zonder eenheid. Is die identiteitsloze mens nog in staat tot een vrij en verantwoordelijk leven? Het individu is dood, aldus...