10 beste artikelen

Filosofie Magazine blikt met deze top 10 van meest opvallende, spraakmakende en best geschreven artikelen terug op de tweede helft van 2015. 

Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Pleidooi voor de hokjesgeest

Er is nogal wat kritiek op de vinexwijk. Ten onrechte, vindt filosoof Pieter Hoexum. ‘Critici die buitenwijken veroordelen als monotoon, kijken niet goed. Ze zijn zowel bijziend als verziend. Ze zien óf alleen de bomen óf alleen het bos, niet de...

De creatieve geest breekt met het bestaande

Wat kenmerkt het menselijk brein? Volgens Noam Chomsky is dat onze creativiteit. Vooral in taal komt die tot uiting. ‘Het feit is dat ons taalgebruik grenzeloos vernieuwd is, toepasselijk gegeven de omstandigheden, maar – en dat onderscheid is...

Heimwee naar de seksuele achteloosheid

Taboes zijn niet meer van de huidige tijd.We moeten altijd en overal over kunnen praten, is de heersende gedachtegang. Wat brengt deze vrijheid met zich mee? Volgens Stephan Sanders brengt de vrijheid om te spreken de plicht om te spreken met zich mee....

Veranderingen 
beginnen niet bij 
jezelf maar bij 
de wereld

Het vluchtelingendebat, klimaatverandering en economische crises; stuk voor stuk problemen die ons doen duizelen. Maar hoe moeten we ze benaderen? Thijs Lijster beweert dat we dergelijke moeilijkheden moeten bekijken vanuit de brede maatschappelijke...

​René Gude (1957-2015)

René Gude vond een steeds groter wordend publiek voor de filosofie en leerde ons bovendien dat je ook zonder toekomst nog perspectief hebt. ‘Een betere wegbereider voor de filosofie hadden we ons niet kunnen wensen’, schrijft Daan Roovers. Op...

‘In angst ervaren we dat we vrij zijn’

Filosoof-psychiater Damiaan Denys behandelt mensen met angststoornissen. Maar patienten genezen van de angst is allerminst zijn bedoeling. ‘Angst herinnert ons aan de mogelijkheid dat het anders kan’. Volgens Denys zijn we in de ban van angst. We...

Uitgeput

Schrijver en filosoof Ger Groot wordt doodmoe van zijn werk. Maar toch kan hij niet zonder. ‘Op een vage manier word ik beslopen door de angst dat ik er zonder werk niet meer toe doe, dat ik irrelevant word.’ Ger Groot vindt zijn werk even plezierig...

Seks als metafysica

De personages van Michel Houellebecq dolen als elementaire deeltjes door de wereld, schrijft Martin de Haan. ‘In zijn nieuwste roman Onderworpen spelen religie en liefde verrassend genoeg een belangrijke rol. Wie bekend is met het werk van Houellebecq,...