Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

Onderwijs

Wanneer polarisatie de klas bereikt

Mariska Jansen

Het klaslokaal zou een veilige plek moeten zijn om te oefenen met vrije meningsvorming. Maar spanningen uit de samenleving dringen er steeds dieper in door. Staat de vrijheid van... Lees verder

artikelen met dit symbool zijn vrij toegankelijk voor iedereen, andere artikelen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden

‘Filosofieles moet niet alleen iets voor de Randstad zijn, of de elite’

Femke van Hout

‘Filosofieonderwijs is van levensbelang, ook op het Groningse platteland’, zegt filosoof Eva-Anne Le Coultre. Met geld van het project Toukomst (Gronings voor toekomst) wil zij ervoor zorgen dat alle... Lees verder

artikelen met dit symbool zijn vrij toegankelijk voor iedereen, andere artikelen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden

Weekendlijstje: onderwijs

Femke van Hout

Afgelopen dinsdag kondigde het kabinet aan dat de basisscholen ondanks de doorwoekerende coronacrisis weer opengaan. Het maatschappelijk belang van scholen speelde bij deze overweging een doorslaggevende rol. Maar wat... Lees verder

artikelen met dit symbool zijn vrij toegankelijk voor iedereen, andere artikelen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden

‘Het is tijd voor een nieuwe universiteit’

Marc van Dijk

De Nederlandse wetenschap verkeert in crisis, stelt filosoof Ingrid Robeyns. Ze schreef met anderen een pamflet. Waar is de ‘vrijplaats van belangeloze nieuwsgierigheid’ gebleven? Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek aan... Lees verder

artikelen met dit symbool zijn vrij toegankelijk voor iedereen, andere artikelen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden

Hoe het nieuwe digitale normaal fascisme in de hand werkt

Tim Miechels

In een recente blogpost vergelijkt de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben docenten die online lesgeven met docenten die in 1931 trouw zworen aan het fascistische regime in Italië. Filosoof en... Lees verder

Het moment dat je zijn liefde voelde voor de teksten, zijn vuur

Carolien van Welij

Hester IJsseling (52) is onderwijsfilosoof en lector aan de Thomas More Hogeschool. Beeld: Maarten Noordijk Eind jaren tachtig volgde ik college bij Cornelis Verhoeven aan de Universiteit van Amsterdam.... Lees verder

Weekendlijstje: wat mis is met ons onderwijssysteem

Femke Heijmans

Nederland kampt met een groot lerarentekort. Het Kabinet zoekt naar manieren om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Wat zouden grote filosofen uit heden en verleden vinden van... Lees verder

Ten geleide: Filosoferen over onderwijs

Het is een cliché te zeggen dat het onderwijs – van lager tot hoger – permanent in beweging is. Of deze beweging ook een verbetering is, daarover lopen de... Lees verder

Bildung in het beroepsonderwijs

Jeroen Onsterk, Rob Bartels

Jeroen Onstenk en Rob Bartelslaten zien hoe in het middelbaar beroepsonderwijs het oude begrip ‘Bildung’ een nieuwe invulling kan krijgen. Daarvoor zijn geïsoleerde vakken als maatschappijleer niet voldoende. Vakmanschap... Lees verder

De stelling: Marktdenken houdt de kwaliteit van het onderwijs hoog

Paul van Tongeren, Elize de Mul, Alicja Gescinka

Paul van Tongeren Emeritus hoogleraar ethiek Wat doet marktdenken met onze restaurants? De massa eet zich een obesitas in fastfoodketens, een kleine elite dineert in exquise restaurants en de... Lees verder

Het Moment: Hoe het onderwijs ons leren beperkt

Carolien van Welij

Fotografie: Merlijn Doomernik Janneke de Bijl studeerde filosofie, is stand-up comedian en tekstschrijver, en geeft les aan een theateropleiding. ‘Ik wilde als kind altijd juffrouw worden. Toen ik net... Lees verder

Onderwijs staat persoonlijke ontwikkeling in de weg

Leerlingen doen het goed als hun cijfers goed zijn; persoonlijke ontwikkeling is van secundair belang. Filosoof van de maand Jean-Jacques Rousseau zou er van gruwelen. We willen leven in... Lees verder

​‘Ik ben trots op de protesterende studenten’

Ton Koekkoek

Middenin het bezette Maagdenhuis treft politiek filosoof Robin Celikates de laatste voorbereidingen. Over een paar minuten leidt hij een discussie over Martin Luther Kings idee van burgerlijke ongehoorzaamheid. Celikates... Lees verder

Nussbaum: bezuiniging op filosofie verontrustend

Florentijn van Rootselaar

De UvA en de Erasmus Universiteit Rotterdam snijden in het budget voor de faculteit filosofie. Zeer verontrustend, vindt Martha Nussbaum. ‘Filosofie is cruciaal om burgers te vormen.’ ‘Verbazingwekkend en... Lees verder

Ten geleide: De publieke rol van de universiteit

Simone van der Burg

De relatie tussen wetenschap en samenleving is de afgelopen vijf decennia geleidelijk veranderd. In de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog genoten onderzoekers relatieve onafhankelijkheid. Ze konden hun eigen... Lees verder

De universiteit als win-winsituatie?

rené boomkens

Een stille revolutie Universiteiten hebben tegenwoordig een missie. Die missie verwoorden zij in hun strategische plannen en hun jaarverslagen. Tot de missie van de universiteit waarvoor ik werk, de... Lees verder

School

Daan Roovers

Toen ik na een kleine drie weken schoolvakantie weer begon met mijn vaste wekelijkse uurtje ‘tafels overhoren’ bij de kinderen van groep 4 en 5, viel het me op... Lees verder

Klagen over onderwijs

Daan Roovers

‘Het gebouw van de opvoeding is vermolmd’, stelde Nietzsche aan het eind van de negentiende eeuw somber. Het onderwijs was volgens hem veel te specialistisch en te gefragmenteerd. Te... Lees verder

Cyberwijs

Daan de Neef

Het traditionele onderwijs moet op de schop. Leerlingen moeten een individuele studiekoers volgen en ouderen moeten zo rap mogelijk up-to-date raken met de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Onderwijshervormer en... Lees verder

De moderne student: tussen nut en beschaving

Bart van de Laar

Op weg naar de nieuwe structuur bezinnen de universiteiten zich op de aard van het academisch onderwijs. Waartoe leiden zij op? Waarvoor moeten ze kiezen: diepte of breedte, economisch... Lees verder

Pedagogische pedanterie

Caspar van Meel

Het onderwijs lijkt in een permanente crisis verkeren. Het ontbreekt de student aan algemene ontwikkeling en talenkennis, de scholier wordt overbelast met ‘zelfwerkzaamheid’ en staat onder de prestatiedruk van... Lees verder

Onderwijs is er niet alleen voor de elite

Marli Huijer en Martin van Diggele

Ondanks het geklaag over leerfabrieken, zesjescultuur en bureaucratisering, en ondanks de trend van kleinschalige, hoogwaardige opleidingen moeten de idealen overeind blijven staan. Emancipatie en gelijkheid zijn de doelen van... Lees verder

Martha Nussbaum: ‘Het onderwijs verkeert in diepe crisis’

Martha Nussbaum

Martha Nussbaum heeft veel bijval gekregen van haar lezers, constateert ze tevreden. De Amerikaanse filosofe schreef Niet voor de winst, over de crisis van het onderwijs. ‘Scholen en universiteiten... Lees verder

Over wereldzin: een pleidooi voor retorica in het voortgezet onderwijs

Sebastien Valkenberg

‘Onderwijs wordt het thema van het komende decennium.’ Deze voorspelling deed de Amerikaanse schrijver Tom Wolfe in een vraaggesprek met NRC-redacteur Pieter Steinz. En Wolfe kan het weten. Hij... Lees verder

Descartes: onderwijshervormer

René Gude

Wat bezielt iemand die een belangrijk deel van zijn leven besteedt aan het bewijzen van z’n eigen denken, een verborgen god en het bestaan van de materiële wereld? René... Lees verder