Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

IJzeren Lijst

Welk filosofieboek zou ieder weldenkend mens gelezen moeten hebben om de wereld van nu beter te begrijpen?

IJzeren Lijst 1. De Ethica van Aristoteles

Alexandra van Ditmars

‘Deugdelijk handelen is de weg naar geluk’, schrijft de Griekse filosoof Aristoteles (384-321 v.Chr.). In zijn werk over ethiek – de Ethica Nicomachea (350 v.Chr.) – legt hij uit... Lees verder

IJzeren Lijst 2. Kritik der reinen Vernunft van Immanuel Kant

Alexandra van Ditmars

‘Wat kan ik weten?’, vraagt de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) zich eind achttiende eeuw af. Hij besluit op zoek te gaan naar de betrouwbaarheid en de grenzen van... Lees verder

IJzeren Lijst 3. Politeia van Plato

Alexandra van Ditmars

‘Tenzij filosofen koningen worden, zullen steden nooit van hun kwellingen bevrijd worden’, schrijft de Griekse filosoof Plato (427-347 v.Chr.) in Politeia (rond 380 v.Chr.). Plato was dichter totdat hij... Lees verder

IJzeren Lijst 4. A Theory of Justice van John Rawls

Alexandra van Ditmars

‘Het goede is de bevrediging van een rationeel verlangen’, volgens de Amerikaanse filosoof John Rawls (1921-2002). Hij zorgde in 1971 voor een ommezwaai in de politieke filosofie met zijn... Lees verder

IJzeren Lijst 5. Meditaties van René Descartes

Alexandra van Ditmars

‘Ik denk, dus ik ben’. Dankzij deze woorden werd de Franse filosoof René Descartes (1596-1650) een van de meest geciteerde filosofen. Hij kwam tot deze conclusie in zijn Meditaties... Lees verder

IJzeren Lijst 6. The Open Society van Karl Popper

Alexandra van Ditmars

‘De poging om de hemel op aarde te maken brengt altijd de hel voort’, volgens de Oostenrijks-Britse filosoof Karl Raimund Popper (1902-1994). Hij is van grote invloed geweest op... Lees verder

IJzeren Lijst 7. Symposium van Plato

Alexandra van Ditmars

‘Het gaat niet om de schoonheid die je hebt, maar de schoonheid die je verlangt’, schreef de Griekse filosoof Plato (427-347 v. Chr.). Hij was leerling van Socrates, leraar... Lees verder

IJzeren Lijst 8. Das Kapital van Karl Marx

Alexandra van Ditmars

‘Het komt er niet op aan de wereld te begrijpen, maar om haar te veranderen’, aldus Karl Marx (1818-1883). Marx was een Duits filosoof, econoom en socioloog en heeft... Lees verder

IJzeren Lijst 9. The Human Condition van Hannah Arendt

Alexandra van Ditmars

‘De wereld wordt niet bewoond door de Mens, maar door mensen’, aldus Hannah Arendt (1906-1975), een van de belangrijkste politieke filosofen uit de twintigste eeuw. De joodse filosoof werd... Lees verder

IJzeren Lijst 10. De Ethica van Spinoza

Tim Miechels

Benedictus de Spinoza is één van de bekendste Nederlandse filosofen. De zeventiende-eeuwse denker stond in zijn tijd bekend als zeer controversieel. Zo voltooide hij zijn hoofdwerk, de Ethica Ordine... Lees verder