Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

De Estafette

De estafette: 1859

Bart Geurts

Er zijn mooie en lelijke theorieën. Een mooie theorie is als duct tape: eenvoudig, maar op talloze manieren te gebruiken. Een lelijke theorie is als een horloge: ingewikkeld en... Lees verder

De estafette: Het dogma van de genderbinariteit

Veronica Vasterling

Feminisme is terug van weggeweest. Voor de huidige generatie studenten filosofie is gender en feminisme weer hip en hot en happening. Ondanks ettelijke feministische golven blijft één trend onaangetast:... Lees verder

De estafette: Integriteit als uithangborddeugd

Désirée Verweij

Het filosofisch-ethische probleem van onze tijd zou ik, verwijzend naar Nietzsche, het probleem van de ‘uithangborddeugden’ (Aushänge-Tugenden) willen noemen. Uithangborddeugden zijn deugden waarvan je vooral wilt dat anderen weten dat je ze hebt.... Lees verder

De estafette: De illusie van onzekerheid

Annemie Halsema

In het laatste weekend van augustus 2014 publiceerde NRC een bijlage waarin studenten van de Veerstichting als gastredacteur optraden. ONZEKER staat er met grote letters op geschreven. De bijlage... Lees verder

De estafette: Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek

De relatie tussen mens en techniek neemt steeds gecompliceerder vormen aan. Nadat technologie in de afgelopen eeuw een rol is gaan spelen in vrijwel alle aspecten van ons dagelijks... Lees verder

artikelen met dit symbool zijn vrij toegankelijk voor iedereen, andere artikelen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden

De estafette: Van analoog naar digitaal

Henk Procee

Cicero’s befaamde dictum ‘O tempora, o mores’ kan ook toegepast worden op tijdschriften. Zo de tijd, zo de tijdschriften. Of nog pakkender: Wat een tijd, wat een tijdschriften. Met... Lees verder

De estafette: Klimaatverandering (2)

Herman de Regt

Sander Voermans idee (zie vorige Estafette) dat klimaatverandering een moreel probleem vormt, acht ik correct. We hebben immers weet van de globale opwarming van de atmosfeer, maar handelen niet... Lees verder

De estafette: Klimaatverandering

Sander Voerman

Afgelopen jaar is in Nederland de aandacht voor het probleem van de klimaatverandering volstrekt verstomd. Internationaal vormt ons land in dit opzicht geen uitzondering. Op een zeker moment stonden... Lees verder

De estafette: Zelfbegrip

Jan Bransen

Beschouw de aarde eens als een ruimteschip en de geschiedenis van de mensheid als een project, een avontuur met een onbekende bestemming. En stel je vervolgens eens een heel... Lees verder

De estafette: De zin in het leven

Patrick Delaere

Eigenlijk bestaat er maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem: de vraag of het leven wel of niet de moeite waard is om geleefd te worden. Aan het woord is... Lees verder

De estafette: Leren ethiek te onderwijzen

Mariëtte van de Hoven

Veel filosofen (en theologen) vinden hun weg naar het onderwijs en wie aan beroepsopleidingen of de universiteit ethiek doceert zal moeten leren laveren tussen ideaal en praktijk. Immers, de... Lees verder

De estafette: Experimentele filosofie

Frank Hindriks

Veel filosofen hebben nog nooit een laboratorium van binnen gezien en houden dat graag zo. Filosoferen is reflecteren. Empirisch onderzoek doen is iets heel anders. Veel filosofen reflecteren op... Lees verder

De estafette: Darwinistisch maatwerk voor mensenwerk

Wybo Houkes

Het kan niemand zijn ontgaan: 2009 was het Darwin-jaar. Iedereen hoort nu te weten hoe uniek en krachtig Darwins idee van evolutie door natuurlijke selectie is, en hoe diepgaand ons... Lees verder

De estafette: Kennis delen in commercialiserende wetenschap

Jeroen de Ridder

Er zijn maar weinig dingen die we helemaal op eigen kracht weten; het meeste hebben we van anderen. Epistemologen spreken hier over getuigenis als kennisbron. Het punt waarop de planeet Mercurius... Lees verder

De estafette: Morele emoties en risico-politiek

Sabine Roeser

Technologische risico’s roepen in onze huidige samenleving belangrijke ethische vragen op. Technologieën zoals nanotechnologie, biotechnologie, ICT en kernenergie kunnen het menselijke welzijn verbeteren, maar ze kunnen ook risico’s voor... Lees verder

De estafette: Wat bezielt ons?

Maureen Sie

In de hedendaagse wetenschap maakt de vertrouwde tegenstelling tussen geest en lichaam plaats voor een nieuwe tweedeling: die tussen het redenerende, rationele, afstandelijke en trage denkende zelf en het actieve, gepassioneerde,... Lees verder

De estafette: Iets nieuws beginnen

Marli Huijer

Hoe ouder mensen worden, hoe groter de neiging om zich behoudend op te stellen. Een negatieve ervaring doen we liever niet in de herhaling. Niet weer in de regen... Lees verder

De estafette: Footloose philosophy

Hans Harbers

Mooi woord: footloose. De Collins Cobuildomschrijft het als volgt: ‘Someone who is footloose has no responsibilties and commitments and so is free to do what they want and go where they... Lees verder

De estafette: Een nieuw soort kolonialisme

Martine Prange

‘De belangrijkste vraag waar wij nu mee te maken hebben, is hoe te overleven als mensheid en aarde. Filosofen hebben daarom de plicht een duurzame wijze van leven te... Lees verder

De estafette: De eeuwige wederkeer van het nieuwe

Thijs Lijster

Een van de grote filosofische problemen van deze tijd is de tijd zelf, meer in het bijzonder de versnelling van de tijd. Vraag aan een willekeurig iemand hoe het... Lees verder

De estafette: Wij zijn onze grote teen

René Boomkens

Het meest prangende en dringende vraagstuk in de filosofie wordt de laatste jaren gevormd door de groeiende invloed van een relatief nieuwe religie, die van het sciëntisme. Sciëntisme is... Lees verder

De estafette: Democratie en ressentiment

Sjaak Koenis

Ik vind het ressentiment of het onbehagen dat democratie voortbrengt een interessant probleem. Niet omdat we met ressentiment (dat tegenwoordig alom met populisme wordt geassocieerd) een van de grootste... Lees verder

De estafette: Ressentiment

René Gabriëls

Het is onmogelijk om de relatie tussen democratie en ressentiment adequaat te analyseren zonder het kapitalisme ter sprake te brengen. Zo is het ressentiment dat de laatste jaren de kop... Lees verder

De estafette: Hokjesgeest

Jenny Slatman

Het is onmiskenbaar dat we in een ‘breintijdperk’ leven. Overal staan stapels boeken die alle aspecten van ons bestaan uitleggen en verklaren aan de hand van structuren en functies... Lees verder

De estafette: Wie zijn we nu helemaal?

Monica Meijsing

Volgens Immanuel Kant zijn de hoofdvragen van de filosofie: ‘Wat kan ik weten?’, ‘Wat moet ik doen?’, ‘Wat mag ik hopen?’, maar misschien vooral: ‘Wie is de mens?’. Filosofie... Lees verder