Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

vrijdag 29 maart 2013

‘Dit is de laatste kans voor Louwes’

Maarten Meester
filosoof, literatuurwetenschapper, publicist

Mede op basis van het boek Leugens over Louwes van wetenschapsfilosoof Ton Derksen heeft advocaat Geert-Jan Knoops de Hoge Raad gevraagd het vonnis in de Deventer moorzaak te herzien.

Waarom heeft Knoops het verzoek nu pas ingediend? Uw boek Leugens over Louwes dateert van eind 2011.
Ton Derksen: ‘De Louwes-club wilde al voor mijn boek uitkwam een herzieningsverzoek indienen. Maar ze had te weinig doordacht materiaal. Vandaar dat ze eerst heeft gewacht tot mijn boek af was. Daarna had Knoops te veel andere zaken aan zijn hoofd. Daarom heb ik een voorstel voor een herzieningsverzoek geschreven op basis van mijn boek. Knoops zou op basis daarvan het eigenlijke verzoek schrijven, dat hij in oktober 2012 zou indienen.’

‘Maar dat was niet goed genoeg. Juristen zijn veel te makkelijk wat dat betreft. Voor filosofen is een eerste versie een eerste versie. Dan begint het echte werk pas. Juristen doen dat heel anders. Hun verhaal klopte gewoon steeds niet. Retorisch niet. Logisch niet. Inhoudelijk niet.’

‘Ik merkte bijvoorbeeld dat ze te vaak recht voor z’n raap argumenteren. Niet denken: hoe zal dit vallen bij mijn opponent? Met welk tegenargument zal die komen? Hoe kan ik dat weerleggen? Juristen zeggen vaak: je moet geen slapende honden wakker maken. Ik antwoord dan: als je niet op voor de handliggende tegenwerpingen ingaat, begint de hond te blaffen en hoort die niet meer wat je wilt zeggen. Juristen gaan nog te veel uit van de gedachte dat ze geloofd gaan worden. Filosofen zijn er meer aan gewend dat hun argumenten veel weerstand oproepen. Wij weten daardoor dat we met sterke tegenargumenten moeten komen.’

Kunt u daar een voorbeeld van noemen?
‘De juristen uit ons team wilden het hele stuk over superrefractie weglaten – een zeer technisch verhaal. Ik zei: Dan ben je nergens meer. Daarzonder is Louwes op de avond van de moord in Deventer. Superrefractie maakt duidelijk dat Louwes niet in Deventer geweest hoeft te zijn op het moment dat de moord plaatsvond – laat je superrefractie weg, dan zegt de Hoge Raad: hij was op het moment van de moord in Deventer.’

‘Ze luisteren wel goed naar me. Uiteindelijk hebben we het verzoek vier keer herschreven. Besef wel: dit is de laatste kans voor Louwes. Een novum – nieuw materiaal – is één keer een novum, daarna is het geen novum meer. Je mag het één keer gebruiken voor een herzieningsverzoek, daarna is het over. Je hebt één schot.’

En Louwes heeft zijn veroordeling uitgezeten, dus heeft de herziening geen haast meer?
‘Er is wél haast bij. Al de tijd dat de herziening niet loopt, is hij de moordenaar. Dus overal waar hij binnenkomt is het: “Dag meneer de moordenaar.” Mensen zeggen dat niet, maar ze denken het wel. Louwes wil daar snel vanaf. Ook voor zijn familie, want die lijdt hier ook onder. Toen kwam er de belofte om de zaak in oktober 2012 voor herziening voor te dragen… Inmiddels is het maart…’

Dus die behoefte aan een snelle herziening legde ook veel druk op ú?
‘Ja, ik wil voor Louwes en zijn familie dat er snel een herziening komt. Maar ik weet ook dat we heel zorgvuldig moesten werken omdat we het herzieningsverzoek niet mochten verknallen. De Hoge Raad maakt er gehakt van als het niet tot in de details klopt. Vergeet niet: elke keer dat de Hoge Raad een dergelijk verzoek honoreert, erkent ze dat de rechtspraak een belangrijke fout heeft gemaakt. En de Hoge Raad lijkt te  geloven dat het vertrouwen in de rechtstaat erbij gebaat is dat mensen niets horen van fouten. Dus de Hoge Raad doet er alles aan om herzieningen tegen te houden.’

En hoe reageert het Openbaar Ministerie? In een vorig
interview dat Filosofie Magazine met u had, toen Leugens over Louwes uitkwam, vertelde u dat het OM u had uitgenodigd om eens te komen praten. Hebt u het toen ook over dit boek en over de zaak-Louwes gehad?
‘Ik ben toen bij Herman Bolhaar geweest, de voorzitter van het college van procureurs-generaal, en heb hem het boek aangeboden. Hij vertelde me dat hij drie mensen had aangewezen om het te bestuderen. Binnen een week zouden die laten weten wat ze ervan vonden. Vervolgens heeft het OM er nog drie andere mensen bijgehaald. Ik weet dat omdat een journalist van de Volkskrant ernaar heeft gevraagd. Uiteindelijk hebben die zes mensen er zes weken over gedaan om tot een conclusie te komen, en die luidde dat er niets nieuws in het boek stond. Ik heb daarna een ingezonden stuk geschreven voor de Volkskrant met de boodschap: Ik noem het boek Leugens over Louwes. Ik zet al die leugens op een rij. Wat moet ik doen als het OM zegt dat het niets nieuws ziet? Aannemen dat het al van die leugens op de hoogte was? Sinds die tijd heb ik niets meer gehoord van het OM. Hoe dan ook hebben we op basis van dit “niets nieuws” nu een herzieningsverzoek.’

Een afspraak maken voor dit interview was lastig omdat u de laatste hand legt aan een nieuw boek. Waar gaat dat over?
‘Over iemand die ten onrechte levenslang vastzit. De naam houd ik nog even voor me.’

Het gaat om een soortgelijke zaak?
‘Ja. Het OM en de rechtelijke macht hebben dezelfde denkfouten gemaakt, maar in een andere dosering. Er zitten tevens nieuwe aspecten aan, ook filosofisch gezien.’

Welke zijn dat dan?
‘Dat vertel ik u wel als het boek uitkomt.’