Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

Denker des Vaderlands Daan Roovers: ‘Politiek moet je niet uitbesteden aan politici’

Marc van Dijk

Zijn verkiezingen ‘het feest van de democratie’? Volgens Daan Roovers zijn ze een act die politici opvoeren om tegenstellingen te vergroten. De nieuwe Denker des Vaderlands pleit voor een... Lees verder

Voorwoord: Bolthole

Louis Hoeks

Sinds een paar jaar is het slaperige dorpje Wanaka, Nieuw-Zeeland, ingrijpend van aanzien veranderd. Steeds meer miljardairs uit Azië en Silicon Valley bouwen er een bolthole: een luxe schuilplaats,... Lees verder

Vrees niet, er is volop reden tot optimisme

Sebastien Valkenberg

Wie het nieuws volgt, wordt dagelijks herinnerd aan de dreigende ondergang van de aarde. Maar wie zijn verstand durft te gebruiken, ontdekt dat onze belangrijkste grondstof – het menselijk... Lees verder

Big Brother zit nu in onze broekzak

Lambert Teuwissen

Zeventig jaar geleden publiceerde George Orwell zijn verontrustende dystopie 1984. Het beklemmende verhaal waarin ‘Big Brother’ werd geïntroduceerd is actueler dan ooit. Het telescreen was het meest repressieve instrument dat... Lees verder

Postuum interview Foucault: ‘Dit meldpunt kadert de verwarde mens in’

Ruben Endendijk

Er komt een landelijk telefoonnummer voor klachten over verwarde personen. Michel Foucault, filosoof van de waanzin, vindt dat een verontrustende ontwikkeling. Tekst loopt door onder afbeelding Illustratie: Berend Vonk... Lees verder

Dit zijn de 8 mensenrechten die we nú nodig hebben

Irena Rosenthal

70 jaar geleden werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Zijn ze ondertussen gedateerd, moeten ze worden uitgebreid? Filosofie Magazine vroeg filosoof en jurist Irena... Lees verder

‘De tegenstelling tussen democratische politiek en rechtspraak is schijn’

Maarten Meester

‘Mag de rechter op de stoel van de politiek zitten?’, vragen velen zich af na de Urgenda-uitspraak van het Haagse gerechtshof afgelopen dinsdag. ‘De tegenstelling tussen democratische politiek en... Lees verder

De grenzen van universele rechten

In hoeverre hebben vluchtelingen rechten? Mensenrechten zouden universeel moeten zijn, maar toch worden ze bij vluchtelingen vaak geschonden. In dit postume interview kaart Hannah Arendt dit aan. Arendt constateert... Lees verder

Thijs Lijster: Hard feit?

Thijs Lijster

In onze tijden van post-truth, fake news en alternative facts klinkt geregeld de oproep tot een terugkeer naar de Waarheid met hoofdletter W. Dikwijls wordt er dan met beschuldigende... Lees verder

De rede van de vrouw

Ten tijde van de Franse revolutie kwamen vrouwen niet in aanmerking voor burgerrechten omdat ze niet redelijk genoeg zouden zijn. Brits filosoof Mary Wollstonecraft pleitte daarom voor een educatie... Lees verder