Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

Maarten Boudry

wetenschapsfilosoof

Zijn er nog echte filosofen vandaag, universele minnaars van de wijsheid die over alles tegelijk nadenken? Mijn schrijfsels onderteken ik meestal met ‘wetenschapsfilosoof’, al laat ik het prefix soms eens wegvallen (om letters te beknibbelen, of in een moment van grootheidswaan). Mijn interesseveld is breed, maar je kan niet alles tegelijk bestuderen. Mijn academisch onderzoek aan de UGent bevindt zich op het kruispunt van wetenschapsfilosofie, cognitieve psychologie en epistemologie. Mijn doctoraatsscriptie Here be dragons. Exploring the hinterland of science (2011) was een filosofische exploratie van het ‘achterland’ van de wetenschappen, dat geheimzinnige land dat bevolkt wordt door bizarre creaturen. Over deze en gelijkaardige onderwerpen publiceer ik regelmatig in academische tijdschriften en boeken.

Naast mijn academische onderzoek, schrijf ik ook graag voor een breed publiek, via essays, opiniebijdragen en populariserende boeken. En via mijn column in Filosofie Magazine over denkfouten, samen met Jeroen Hopster. Menselijke irrationaliteit heeft me altijd geboeid: waarom geloven we in het schier ongelooflijke? Welke zijn de valkuilen van ons brein? Waarom zijn met name intelligente en hoogopgeleide mensen vatbaar voor waanbeelden? Samen met Johan Braeckman schreef ik het boek De ongelovige Thomas heeft een punt (2011), een handleiding tot kritisch denken waarbij we de apostel Thomas als gids gebruiken door het achterland van wetenschap. Deze sceptische Thomas uit het evangelie van Johannes, die eerst wilde zien en onderzoeken vooraleer te geloven, is voor mij een zielsverwant. Mijn nieuwe boek Illusies voor gevorderden (2015) sluit aan op die onderzoekingen, maar bespreekt een belangrijke kwestie die in mijn onderzoek tot dusver op de achtergrond bleef. Is de waarheid altijd waardevol? Is het wel verstandig om illusies te doorprikken en irrationaliteit te bestrijden, zoals ik in mijn boek met Johan Braeckman doe? Kan de waarheid kwetsen en verontrusten? Mijn boek gaat op zoek naar illusies voor gevorderden, heilzaam voor lichaam en geest of nuttig voor de samenleving. 

Ik heb het geweldige voorrecht dat ik van mijn passie voor denken mijn beroep kon maken. Lezen en schrijven is wat ik liefst van al doe, en ik word er nog voor betaald ook. In mijn vrije tijd speel ik ook jazz-piano en voer ik weleens eens normale, niet-filosofische gesprekken.