Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

Adverteren print

Adverteren print

Filosofie Magazine biedt mogelijkheden om in het tijdschrift te adverteren middels een halve pagina, hele pagina of een spread (2 pagina’s naast elkaar).

De formaten zijn:

1/2 pagina liggend
174 x 119 mm
€ 1.485

1/1 pagina aflopend
210 x 265 mm
€ 2.295

2/1 pagina aflopend
420 x 265 mm
€ 4.235

Dit is formaat bladspiegel, aflopend 3 mm toevoegen i.v.m. afsnede. In geval van aflopend adverteren a.u.b. teksten minimaal 6 mm binnen de bladspiegel plaatsen.

Algemene voorwaarden
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel.

Aanvullende tarieven
Bijsluiters (meenieten of inplakken), losse instekers; tarief op aanvraag.

Bijzonderheden
Filosofie Magazine wordt geheel in full color gedrukt. Het is van belang dat advertenties met een steunkleur opgebouwd worden op basis van full color. (Dit kan bij bepaalde PMS-kleuren problemen geven).

Termijn van inzending
Reserveren: uiterlijk 3 weken voor verschijning
Inzenden: 3 weken voor verschijning

Verschijningsdata Filosofie Magazine

Aanlevering
Bestanden kunnen worden aangeleverd via ads@fnl.nl